Alltmer automatisering på arbetsplatserna

55 procent av de lokala fackklubbarna i Unionen uppger att deras företag har automatiserat arbetsuppgifter under de senaste fem åren.

Annons

Datorer och robotar har tagit över allt fler arbetsuppgifter de senaste åren. Det visar en undersökning, Snabbpanelen, där 250 fackklubbar inom Unionen fick svara på hur automatisering påverkat deras företag.

Störst har påverkan varit inom industrisektorn. Där svarade 63 procent av klubbarna att deras företag automatiserat arbetsuppgifter i den svenska verksamheten som tidigare utfördes av mänsklig arbetskraft. I tjänstesektorn har automatiseringsgraden varit lägre, men det är ändå 45 procent av företagen som automatiserat arbetsuppgifter.

Trenden med automatisering verkar också fortsätta. Nästan hälften av klubbarna säger att företaget har planer på automatisering under de närmaste fem åren. Ytterligare 25 procent vet inte eller vill inte svara så det är möjligt att den verkliga siffran är högre.

När det gäller hur automatiseringen påverkat antalet arbetstillfällen bedömer knappt hälften av klubbarna att antalet jobb minskat. Samtidigt menar tio procent att antalet arbetstillfällen ökat på grund av automatisering.

Att automatisering kommer att fortsätta påverka arbetet ute på de svenska företagen råder det knappast något tvivel om enligt Unionen. Det gör det viktigt att företag har en bra strategi för att hantera detta.

Den vanligaste åtgärden är kompetensutveckling av anställda följt av nyrekrytering av personal med rätt kompetens. Men 30 procent av klubbarna menar att deras företag inte har någon strategi alls för att hantera automatiseringen.

– Det är inte längre bara monotona arbetsuppgifter vid produktionslinjer som automatiseras, utan alltmer avancerade jobb. Robotar skriver idag till exempel nyhetsartiklar, ger diagnoser och kör bilar. Det ställer helt andra krav på snabbare förändring och utveckling av anställdas kompetens, och där behöver företagen skärpa sig, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.