Amerikansk reform påverkar svenska företag

Skattereformen som just antagits i USA kommer att sätta press på Sverige att se över våra skatter för att kunna vara konkurrenskraftiga menar Svenskt Näringsliv.

Precis före jul skrev president Trump under en lag som innebär att den största skattereformen i USA på flera decennier nu är ett faktum. Den förändrar beskattningen för både individer, organisationer och företag, men de största förändringarna hittar vi inom bolagsskatterna.

KPMG har listat några av de viktigaste förändringarna och här hittar vi bland annat att:

  • Den federala bolagsskattesatsen sänks från 35 procent till 21 procent från den 1 januari 2018.
  • Bolag i USA kommer fram till 2022 kunna göra omedelbart kostnadsavdrag för vissa investeringar i anläggningar och inventarier.
  • USA övergår från ett globalt beskattningssystem till ett territoriellt, vilket de flesta länder idag har. Detta innebär att den amerikanska beskattningsrätten av företag begränsas till inkomster som de genererat i USA.
  • Utdelning från utländska bolag (minst 10 procent ägande) av vinster som upparbetats 2018 eller senare kommer vara skattefria.

Förändringarna ändrar inte bara förutsättningarna för amerikanska företag utan kommer även att påverka företag i resten av världen. Svenskt Näringsliv pekar i ett blogginlägg på att den senaste amerikanska skattereformen av den här storleksnivån skedde 1986 och följdes då av en rad skattereformer i övriga världen.

Vi kan förmodligen räkna med en liknande utveckling den här gången när världens regeringar agerar för att behålla konkurrenskraften. Svenska Näringsliv menar att förändringarna inte bara påverkar amerikanska bolag utan även våra svenska bolag med verksamhet i USA. För dessa ökar nu incitamentet att expandera i USA och intresset för att investera i Sverige minskar.

Organisationen vill därför se att de svenska skatterna ska ses över. Bland annat menar Svenska Näringsliv att marginalskatterna är för höga och att skatterna på företagande behöver förbättras.

KPMG menar också i sin analys att skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncerner som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för alla som påverkas att redan nu se över sin situation.