Amerikanska CFOer mer optimistiska

Deloitte frågar varje kvartal i sin CFO Signals-rapport CFOer i Nordamerika hur de ser på ekonomin i  allmänhet och det egna företagets ekonomi i synnerhet och den senaste rapporten andas ökad optimism. 49 procent av de tillfrågade CFOerna var mer positiva till det egna företagets ekonomi jämfört med förra kvartalet medan19 procent var mer negativa. Skillnaden mellan de positiva och negativa är alltså 30 procentenheter medan avståndet förra kvartalet bara var 1,7 procentenheter.
 
När det gäller ekonomin i stort är förtroende störst för den nordamerikanska ekonomin bland CFOerna. 40 procent beskrev ekonomin i regionen som god eller mycket god. Det är ungefär samma som förra kvartalet (41 procent), men betydligt sämre än för två kvartal sedan då siffran låg på 55 procent.
 
Bara sex procent av de tillfrågade tyckte att Europas ekonomi såg bra ut så där råder en klar pessimism. 39 procent trodde att den nordamerikanska ekonomin skulle stärkas ytterligare under det närmaste året, medan 15 procent såg en ljusning i Europa under samma tid.
 
Fokus hos företagen ligger på att öka intäkterna snarare än att kapa kostnaderna. 60 procent av CFOerna fokuserar just på intäktsökningar medan 27 procent främst satsar på att arbeta med kostnadssänkningar.
 
I första hand verkar CFOerna räkna med att intäkterna ska komma från nya produkter och tjänster. 40 procent uppgav att företaget satsar mest på nya erbjudanden medan 36 procent räknar med att öka intäkterna från sitt existerande sortiment.