Nätverket för Sveriges ekonomiproffs

CFOworld är Sveriges största nätverk för finanschefer med 8 500 prenumeranter och närmare 10 000 unika besökare per månad på CFOworld.se.

Vårt mål är att vara en inspirationskälla och erbjuda rätt verktyg för CFO:n för att denne skall kunna utvecklas i sin yrkes- och ledarroll, fatta bättre beslut och navigera i ett dynamiskt affärsklimat.

VEM ÄR CFO:N?

Rollen som chief financial officer, är under förändring och har utvecklats snabbt under senare år. CFO:n är inte längre en figur i bakgrunden utan har trätt fram i rampljuset på riktigt. Titeln CFO används ofta internationellt och har nu fått fäste även på svensk mark men förväxlas ofta med ekonomichefsrollen.

Den moderna CFO:n har ofta en mer övergripande roll än branschkollegor med titeln ekonomichef och arbetar med strategiska frågor i större utsträckning än den traditionella ekonomichefen – parallellt med traditionella ansvarsområden som redovisning och rapportering.

 

ROLLEN I PRAKTIKEN

Strategi, projektledning och att leda affärsprocesser utgör ofta en viktig del av CFO:ns vardag, där många arbetar nära och fungerar som ett bollplan till verkställande direktör. Klassiska områden som redovisning, rapportering, budget- och prognosarbete, skatt, compliance, förvärv och fusioner, cash management och juridik utgör fortfarande grundstommen i yrkesrollen.

De senaste åren har nya ansvarsområden som IT och kommunikation tillkommit för många CFO:er, där en av utmaningarna är att navigera i ett snabbt växande IT-landskap.

Den breda palett av frågor som ligger på CFO:ns bord kräver rätt verktyg och att rätt beslut tas i rätt tid. CFOworld täcker en stor bredd av ämnen, från redovisning till ledarskaps- och organisationsfrågor, för att fylla de behov dagens CFO har och guida rätt i en svårnavigerad och allt mer komplicerad yrkesroll.

 

CFO:ERNA SOM MÅLGRUPP

Att spara kostnader kan vara lika viktigt för CFO:n som att våga satsa – stundtals även i lågkonjunktur. Genom att synas i CFOworld kan du nå ut direkt till en målgrupp som ansvarar för såväl budget som nya investeringar.

 

VARFÖR SKA DU SYNAS I CFOWORLD?

 • CFO ÄR EN VERKSAMHETSORIENTERAD ROLL med ansvar för företagets processer och lönsamhet. Genom att synas i CFOworld ligger annonsörerna ”top of mind” hos landets CFO:er.
 • ALLA INVESTERINGAR GÅR GENOM CFO:N eller ekonomichefen på grund av dennes budgetansvar och strategiska roll.
 • ROLLEN SOM FINANSCHEF är under snabb förändring och CFOworld täcker därför en rad olika områden som är relevanta för yrkesrollen; Bigdata, analys, automation, juridik, skatter, outsourcing, cash management och kommunikationsfrågor.
 • SVENSKA CFO:ER LÄSER TRE TIDNINGAR DI, Affärsvärlden och CFOworld. (Källa: extern marknadsundersökning). I CFOworld når annonsören ekonomichefen i rätt kontext.

 

ANNONSINFORMATION – PRINT

Magasinet utkommer i tryckt form 4 gånger per år och når ut till 8 500 CFO:er på bolag som omsätter över 100 miljoner kronor. Det första numret utkom 2010. Grundstommen i tidningens innehåll är CFOworlds expertpanel som består av ett utvalt antal experter inom specifika ämnesområden som exempelvis skatt, redovisning, juridik, karriär, IT-strategier och beslutsstöd.

UTGIVNINGSPLAN PRINT

1 – Volym 48 Utgivning: 29 mars Materialdag: 6 mars

2 – Volym 49 Utgivning: 26 april Materialdag: 3 april

3 – Volym 50 Utgivning: 27 september Materialdag: 4 september

4 – Volym 51 Utgivning: 29 november Materialdag: 6 november

PRISLISTA PRINT (15 % tillkommer för begärd placering på alla format utom baksida)

UPPSLAG 340 x 230 mm: 51 200 kr

HELSIDA 170 x 230 mm: 40 400 kr

1/2-SIDA 170 x 115 mm: 30 100 kr

1/2-SIDA 85 x 230 mm: 30 100 kr

1/4-SIDA 170 x 57,5 mm: 19 700 kr

BAKSIDA 170 x 210 mm: 46 200 kr

+ 3 mm utfall tillkommer. Placera INTE text närmare än 5 mm till sidans nederkant.


 

ANNONSINFORMATION – DIGITALT

WEBB CFOworld.se har runt 10 000 unika besökare och 30 000 sidvisningar per månad. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt med nya trender, tips och råd för Sveriges ekonomiproffs. Målet är inte att erbjuda snabba nyheter utan att rapportera om långsiktiga trender, inbjuda till debatt samt stödja CFO:n i små och stora frågor i vardagen.

PRISLISTA WEBB (pris per vecka)

SKYSKRAPA Format: 230 x 810 Pris: 10 500 kr

SUPERBANNER Format: 975 x 100 Pris: 12 500 kr

PANORAMA Format: 1046 x 178 Pris: 12 500 kr

MODUL Format: 480 x 250 Pris: 5 200 kr

DUBBELRUTA Format: 250 x 240 Pris: 5 200 kr

 

ANNONSINFORMATION – NYHETS- OCH KARRIÄRSBREV Veckorapporten utkommer till runt 9 500 mottagare varje vecka och sammanfattar de viktigaste nyheterna och senast publicerade artiklarna under veckan. CFOworlds karriärbrev når ut till lika många mottagare som Veckorapporten och skickas ut veckovis med fokus på platsannonser från CFOworlds samarbetspartners inom karriär och rekrytering.

PRISLISTA NYHETSBREV (pris per vecka)

TOPPBANNER Format: 580 x 120 Pris: 7 000 kr

MODUL Format: 480 x 250 Pris: 7000 kr

 

PRISLISTA EDR

EDR Pris: 49 000 kr


 

ANNONSINFORMATION – EVENT

CFOlive arrangeras 11 maj och 23 november på Grand Hôtel i Stockholm med möjligheter att nå svenska finanschefer från en bred variation av branscher.

Vi sätter besökaren i fokus och skräddarsyr innehållet för varje event utefter vad Sveriges finanschefer behöver för att inspireras och växa i sin yrkesroll. Eventen riktar sig uteslutande till CFO:er för att garantera rätt målgrupp och hög kvalitet för såväl deltagare som sponsorer.

Vi skapar utrymmen för intressanta möten mellan sponsorer och besökare och satsar på case och inspirationspass som uppmuntrar till interaktivitet och får besökaren att stanna kvar hela dagen. Frukost, lunch och pauser ingår även med möjlighet att skapa nya kontakter. Våra kunder har tre alternativ för att medverka på eventet: partner- sponsor- eller utställarpaket.

CFObreakfast & CFOlunch. Vi arrangerar skräddarsydda och innehållsrika frukost och lunchmöten tillsammans med dig som kund/partner, för mer information om CFObreakfast kontakta vår affärschef Lars Blomqvist, lars.blomqvist@cfoworld.se eller 0709-66 00 44.

PARTNER – pris 199 000 kr

 • Talartid på stora scenen
 • Utställarbord
 • Deltagarlista
 • Finns med i marknadsföring
 • 4 representanter på plats
 • Möjlighet till showroom alternativt enskild lunch med gäster

SPONSOR – pris 169 000 kr

 • Talartid på stora scenen
 • Utställarbord
 • Deltagarlista
 • Finns med i marknadsföring
 • 3 representanter på plats

UTSTÄLLARE – pris 49 000 kr

 • Utställarbord
 • Deltagarlista
 • Finns med i marknadsföring
 • 2 representanter på plats

För mer information, kontakta Björn Glansk, 0708-71 61 61 eller bjorn@bagpublishing.se