Anställda vill hellre starta eget

Idag är cirka tio procent av befolkningen i Sverige företagare. Egentligen skulle ungefär hälften av svenskarna i åldern 18 till 70 år kunna tänka sig att starta eget. Och en tredjedel av befolkningen skulle hellre vilja vara företagare än anställd. Det visar Tillväxtverkets studie Entreprenörskapsbarometern 2012, där svenskarnas attityder till företagande undersöks.

Undersökningen visar även att företagande är mer populärt bland personer med utländsk bakgrund: 39 procent av de med utländsk bakgrund vill hellre vara företagare än anställd, vilket kan jämföras med 31 procent av de med svensk bakgrund.

Dessutom är yngre personer, mellan 18 och 30 år, mer positiva till företagande och kan i högre utsträckning tänka sig att bli företagare än personer i andra åldersgrupper.

Totalt deltog drygt 13 000 personer i åldern 18 till 70 år i undersökningen.

Jämfört med studien som gjordes 2004 är det fler idag som vet vart de kan vända sig för att få information om företagande. Även andelen som tror att de skulle klara av att starta företag har ökat, särskilt bland kvinnor.

– Entreprenörskapsbarometern 2012 ger oss en bild av synen på företagande hos Sveriges befolkning. Undersökningen kan användas för att utveckla metoder och verktyg som främjar entreprenörskap. Undersökningen är också ett stöd i arbetet med olika målgrupper, exempelvis kvinnor, män, unga samt personer med utländsk bakgrund, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin i en kommentar.