Använd juridik för att sälja mer till offentlig sektor

Ett seminarium ska visa hur du kan använda domar om offentlig upphandling för att lyckas bättre med dina anbud.

Om du vill bli bra på att sälja till offentlig sektor så måste du också kunna mycket om de lagar som reglerar offentlig upphandling. Ett sätt att skaffa sig denna kunskap är att gå igenom domslut vid överprövningar.

Genom att sätta dig in hur domstolarna ser på exempelvis referenser, utvärderingskriterier, onormalt låga anbud och avtalsvillkor blir det enklare att arbeta proaktivt med dina anbud. Det vet vad som krävs i ett bra anbud och kan fungera som en partner till upphandlare som vill få fram så bra och korrekta anbud som möjligt.

Exakt hur kunskap om domslut kan hjälpa dig med detta är temat för ett seminarium som Visma anordnar i Stockholm 14 november. För den som inte kan komma loss då kommer seminariet även att hållas 22 november och sedan 26 november i Göteborg och 27 november i Malmö.

Seminariet hålls av Johan Svedberg, upphandlings- och affärsjurist på Procbid, och han kommer bland annat att tala om:

  • Hur fattar man beslut i överprövningsprocesser?
  • Vad säger de senaste domarna om bland annat referenser, ramavtal och direktupphandling?
  • Vilka blir konsekvenserna för anbudsgivare?

Efter seminariet ska du ha fått en bra bild över hur kunskap om domstolsbeslut kan vara till stor nytta för att öka försäljningen mot offentlig sektor.