Använd rätt taktik – och få vd att lyssna

– Mycket hänger på att kunna presentera en tydlig bild av lönsamhet, management och hur situationen för verksamheten ser ut. Eftersom jag tillhör Gartner (inriktat på IT-frågor) så rekommenderar jag att man använder sig av teknik för att lyckas med detta.

Barbara Gomolski menar att många rörelser saknar en gemensam bild av sanningen. Den CFO som vill påverka gör därför klokt i att tillsammans med chefen för IT-funktionen se över rapporteringen och se till att skapa en enhetlig bild av vad siffrorna som rapporteras in faktiskt betyder.

– En viktig faktor för att få inflytande ligger i att kunna säga: ”Här är våra marknader, så här ser vår lönsamhet ut fördelat på område eller produkt, så här är läget för våra kundrelationer”: alltså i princip allt som har betydelse för finanserna. Om CFO:n kan visa detta på både lokal och övergripande nivå kommer vd att lyssna, säger hon.

– I princip gäller det för allt som kan översättas i pengar. Ju mer och ju tydligare data du har, desto mer övertygande blir dina argument.

En viktig faktor för att göra sin röst hörd är att ha god kontakt med övriga chefer, att som Babara Gomolski uttrycker det “bygga allianser” med andra funktioner. För att få överblick över hela verksamheten gäller det exempelvis att ha en god insikt i vad chefen för tillverkning ser för utveckling på sitt område, medan CIO:n, alltså IT-chefen, kan bidra till kostandseffektivisering, eftersom en stor del av effektiviseringsarbetet handlar om att automatisera mer.

Enligt henne har CFO-rollen kommit att förändras, från att främst ha haft som uppgift att minimera risk till att bli en mer inflytelserik post som kan påverka företagets strategi. Fast alla företag har inte gjort den omställningen ännu.

– Om du, som CFO, mest fokuserar på att stänga böckerna så är det knappast troligt att du blir betraktad som viktig för verksamhetsstyrningen. I så fall får du försöka övertyga ledningen om att du snarare borde fokusera på investeringar och riskhantering, för att det skulle göra att företaget tjänade mer.

Och om ledningen inte vill gå med på att låta CFO:n byta roll gäller det enligt Barbara Gomolski att än en gång vara pedagogisk:

– För att kunna ta dig an nya uppgifter måste du få delegera en del av det nuvarande arbetet. För att lyckas med det måste du, på ett konkret sätt, visa hur mycket mer nytta du skulle kunna göra om du fick ägna dig åt analys av affärsverksamheten, snarare än att sköta redovisningen.

Barbara Gomolski menar att CFO.n håller på att få en allt mer tongivande roll inom företagsledning.

– När vi går mot en globaliserad och föränderlig ekonomi med konkurrens från utvecklingsländer, kommer arbetsuppgiften att gälla frågor som: Vilken affärsmodell ska vi välja? Varifrån kommer våra tillgångar? Hur ska vi nå olika marknader? De är alla frågor som ligger ganska långt ifrån uppgiften att sköta redovisningen.