Är du digitalt redo?

Enligt en global undersökning av McKinsey (juni 2014) har den digitala transformationen nu nått alla företag, oavsett bransch. För att kunna ha en långsiktig och stabil affärsmodell som kan generera tillväxt handlar det inte längre enbart om ditt bolags förmåga att kommunicera och sälja tjänster i en digital värld. Den stora utmaningen nu är hur digitaliseringen kan effektivisera era interna processer, organisationsstrukturer och vilka nya tjänster och produkter er digitala strategi kan mynna ut i.

Här följer några råd om hur du skapar en trovärdig och hållbar strategi som gör din affärsmodell redo för den digitala transformationen.

1. Var finns era framtida affärer?
Något förvånande var den konservativa banksektorn en av de första branscherna att inse hur Internet och teknologi inte bara kunde bidra till att kapa kostnader (i form av färre kontor och mindre personal) utan också bidra till ökad kundnöjdhet och service. När de första svenska internetbankerna lanserades 1996 blev det rusning bland kunderna och inom ett år hade alla storbanker lanserat en internettjänst.
Nu, knappt 20 år senare, ser vi som konsumenter det som en självklarhet att kunna betala räkningar, ansöka om bolån via mobilen och att kontakta kundtjänst via Twitter, Facebook, mail eller telefon dygnet runt.
Den brittiska dagligvarukedjan Tesco är ett annat exempel på bolag som tidigt insåg hur digitaliseringen skulle påverka deras affär. Dels inledde de samarbeten med telekomindustrin och dessutom förvärvades ett videostreamingbolag, en digital musikaffär och en plattform för e-böcker för att kunna växa inom digitala medier.
Oavsett om ditt företag säljer tjänster eller produkter inom B2B eller B2C, om ni agerar på en global eller lokal marknad, så kommer den digitala utvecklingen innebära att er nuvarande affärsmodell snart är ett minne blott. Ni måste redan nu investera i insikt och kunskap om var era framtida intäkter kommer att genereras.

2. Använd sociala verktyg för att effektivisera era interna processer
De flesta företagsledare är fullt medvetna om att en ineffektiv intern kommunikation och möteskultur kostar pengar, men få vågar räkna på den exakta summan.
Enligt globala undersökningar blir sju av tio avbrutna när de får ett mail, och det tar en minut innan de kan återgå till den arbetsuppgift de höll på med tidigare. Får du 30 mail per dag är det alltså cirka 2,5 timmar i veckan som går förlorade.
För en majoritet av dagens stora- och medelstora bolag är det en självklarhet att använda sociala medier för kommunikation, kundtjänst och marknadsföring. Att publicera en företagsvideo på Youtube är betydligt mer självklart (och kostnadseffektivt) än att ta fram en 20-sidig glansig broschyr. Men varför är det inte lika självklart att summera en ny policy i en video istället för att skicka över en 50-sidig presentation?

Fördelen med att använda sociala verktyg i de interna processerna är att de förutom att ge lägre kostnader (t ex färre resor, telefonkonferenser etc) framförallt gör informationen mer precis och lättillgänglig, vilket minskar informationsgapet.

3. Bjud in dina kunder på den digitala resan
En ursäkt för många bolag att inte ta steget och våga investera i digitala satsningar och ny teknologi är att det inte finns någon efterfrågan från kunder, det vill säga det finns en stor risk att din investering endast äter upp marginaler och genererar kostnader istället för vinst. Helt förståeligt, men här finns två strategier, antingen lär du av dina kunder eller så utbildar du dem om hur den digitala transformationen påverkar er bransch.
När de första internetbankerna kom på 90-talet var det mer drivet av teknologi än av efterfrågan. Om bankerna då hade frågat sina kunder om de ville ha en tjänst för att scanna och betala sina räkningar med mobiltelefonen hade nog de flesta trott att det var ett skämt.
Spotify är däremot ett exempel på hur en bransch kan lära av sina kunder. Istället för att se den illegala nedladdningen av musik som en dödsstöt för musikbranschen byggde man en digital tjänst som mötte användarens behov och som man dessutom kunde ta betalt för.