Är du en agil ledare?

Det som händer i världen just nu ställer enorma krav på företag att snabbt kunna förändras och ta tillvara nya möjligheter på marknaden. Hur väl verksamheter klarar omställningen hänger på tre faktorer.

Hur många gånger har du inte läst att världen förändras oerhört snabbt. Att Coronapandemin och digitaliseringen skickat oss in i framtiden med rasande fart och att det ställer enorma krav på företag att snabbt kunna förändras och ta tillvara nya möjligheter på marknaden? Tiotals, hundratals gånger?

Allvarligt talat, vi är där nu och det kommer att krävas konkreta åtgärder. Hur väl verksamheter klarar omställningen hänger på tre faktorer; medarbetares villighet och förmåga till förändring, ledares agila förmåga, samt att organisationen har digitala verktyg till stöd.

Medarbetare måste vara villiga att hela tiden utvecklas och kunna konstant uppdatera sin kompetens utifrån sina egna och organisationens behov. Och ledare måste helt enkelt vara villiga att stötta och backa dem. Både ledare och medarbetare måste ha rätt digitala verktyg som gör det enklare för dem att lära sig nytt och utvecklas. Verktygen måste också underlätta för organisationen att hålla reda på vilken kompetens som finns tillgänglig och vad som kommer att behövas inom kort, och i relation till det, vad just jag behöver lära mig.

Ledare måste våga släppa på kontrollen

I det vi kallar den nya kunskapsekonomin, det vill säga att verksamheter står och faller med medarbetarnas kunskap, måste ledare i mycket högre utsträckning lita till medarbetarnas kompetens och förmåga och inte detaljstyra hur arbete genomförs. Som ledare handlar det alltså mycket om att stötta sina medarbetare så att de hela tiden utvecklas och lär sig nytt, och samtidigt våga släppa på kontrollen.

I vårt individualiserade samhälle är vi vana vid att fokusera på våra egna karriärer där “vassa armbågar tar oss i hård konkurrens till toppen”. Men som agil ledare handlar det inte i första hand om dig och din karriär. Istället är det ett mer ödmjukt ledarskap, där fokus ligger på att föra fram medarbetarna, tänka på gruppen och hela företaget. Att helt enkelt inte stå i vägen för medarbetarnas utveckling och framgång.

Stort ansvar som CFO

Ett ledarskap som låter medarbetare experimentera, misslyckas och prova igen är vägen framåt. Det kan vara lättare sagt än gjort. I Sverige finns många stora företag som funnits väldigt länge, ofta traditionella verksamheter med sin egen kultur och invanda mönster som det är svårt att ändra på. Men idag håller de flesta med om att agilitet är helt nödvändigt för att verksamheter ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Som CFO har du därför ett stort ansvar, eftersom en sådan kulturförändring måste komma från toppen.

Pandemin har visat att det går att göra radikala förändringar på väldigt kort tid. Företag har snabbt ställt om sin verksamhet för att tillverka helt andra produkter, som respiratorer och handsprit. Människor har förlorat sina jobb och snabbt tränat om sig för att arbeta någon annanstans, som de flygvärdinnor som nu jobbar inom hälso-och sjukvården. Tydliga bevis på att det går om man är ställd mot väggen.

Målet är naturlig och kontinuerlig förändring

Målet är förstås att ha en företagskultur som gör att förändring inte bara sker som ett resultat av katastrofala händelser i omgivningen, utan naturligt och kontinuerligt. Och Sverige har goda förutsättningar att klara sig bra internationellt ur ledarskapsperspektiv. Våra ledare präglas av en hög tilltro till sina medarbetare och ger dem mycket ansvar och de låter team själva styra vilka lösningar som bäst leder mot övergripande mål. Internationella företag ligger efter här, men intresset för agila organisationer och agilt ledarskap ökar markant.

Så om du är du en ledare som litar på dina medarbetares förmåga, lyssnar på dem, hjälper dem utvecklas och bygger deras självförtroende? Om ditt ledarskap innebär att du låter dina medarbetare experimentera och misslyckas ibland? Ja, då har du verkligen framtiden för dig.

Stefan Robsen
About Stefan Robsen 11 Articles
Cornerstone OnDemand