Är du verkligen redo för molnet?

Många företag lägger ut hela eller delar av sin IT i molnet, men långt ifrån alla vet vad de vill ha ut av sin molnsatsning.

Intresset för molntjänster fortsätter öka, men när det gäller kunskapen om vad man egentligen ska tjäna på att gå över till molnet är det sämre ställt. För samtidigt som Gartner räknar med att den globala marknaden för publika molntjänster ska växa med 62 procent till 2021 så visar en rapport som Tieto och Vmware släppte i fjol att bara 14 procent av företagen är ”molnmogna”, det vill säga att de förstår att utnyttja den fulla potentialen hos molntjänsterna.

Vad kan man då göra för att lära sig dra full nytta av molnet? I ett blogginlägg menar Monica Claesson, Cloud Expert på Enfo, att det första steget är att börja med en Cloud Readiness Assessment. Det är en analys som ska ge ert företag de bästa förutsättningarna för att lyckas med en satsning på molnet och att undvika de vanligaste fallgroparna.

Till att börja med handlar det om att ställa rätt frågor. Hur mycket billigare det blir är inte nödvändigtvis, eller ens troligen, den viktigaste frågan ni behöver ha svar på innan ni beslutar om en övergång till molnet.

Monica Claesson skriver i sitt blogginlägg att det är bättre att fokusera på frågor som kan belysa det fulla affärsvärdet en molnsatsning kan ge och de måste då handla om den egna verksamheten. Det kan till exempel röra sig om frågor som:

  • Hur ser din verksamhet ut idag och hur kommer den att förändras under kort och lång sikt?
  • Vilken kontakt har ni med era kunder? Låter ni kunderna påverka era produkter och tjänster?
  • Kommer er kundbas att öka mycket i befintliga marknader? Eller kommer ni att ta er in på nya marknader inom kort, kanske i ett annat land?
  • Hur ser er plan för produktutveckling ut? Är ni tillräckligt snabba att förändra eller utgör IT en flaskhals för verksamhetens behov?

Med den kunskapen under västen är det sedan läge för att gå vidare med er Cloud Readiness Assessment och Monica Claesson rekommenderar att ni startar med att gå igenom tre steg:

  1. Tydliggör era mål. Vad vill ni uppnå ur ett tekniskt såväl som affärsmässigt perspektiv och när måste detta vara uppnått?
  2. Definiera de fördelar ni önskar förverkliga genom att flytta till molnet. Vad vill ni uppnå med era molntjänster? Fördelarna är som sagt oändliga, men vad är syftet med just er transformation och hur ska det mätas?
  3. Kartlägg eventuella gap mellan nuläget och det önskade läget. Vart vill ni vara om exempelvis 2–5 år? Och vad behövs för att nå dit?

Det ger grunden för att genomföra en bra Cloud Readiness Assessment och den ger i sin tur ett tydligt beslutsunderlag som visar vilka för- och nackdelar en övergång till molnet skulle kunna ge just er organisation. För den som vill ha mer kött på benen har Enfo också skrivit ett white paper om Cloud Readiness Assessment som ni kan ladda ner.