Arbetsplats 2030

PWC har identifierat fyra scenarier som de tror kan beskriva hur vi arbetar om drygt tio år.

Digitalisering och automatisering förändrar våra arbeten redan nu och det kan bli än mer tydligt i framtiden. PWC har i rapporten ”Workforce of the future” tittat i kristallkulan och kommit fram till fyra scenarier som kan beskriva olika vägar utvecklingen kan ta fram till 2030.

I det första är innovation det viktigaste. Nya produkter och affärsmodeller kommer och försvinner i rasande takt och små entreprenöriella företag gör livet svårt för storföretagen. Specialisering är nyckeln till att lyckas i arbetslivet och de flesta byter arbete ofta. Många företag har bara några få nyckelpersoner fast anställda och anlitar övrig arbetskraft efter behov. Att arbeta på konsultbasis är mer regel än undantag.

Nästa scenario bygger istället på att storföretagen härskar. De lyckas använda sin storlek för att konkurrera ut mindre konkurrenter och bestämmer villkoren. Här är en fast anställning något eftersträvansvärt och företagen fungerar lite som en stat i saten som inte bara betalar ut lön utan även tar hand om barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldrevård. De tar hand om sina anställda från vaggan till graven. I varje fall de som klarar trycket. För det kommer hela tiden finnas en press på att prestera bättre om man ska få vara kvar i en mer och mer slimmad organisation.

Det tredje scenariot är en värld där hållbarhet står i fokus. Medborgarna kräver att företagen tänker på miljö och social hållbarhet på alla plan. För att locka personal behöver företagen erbjuda flexibla arbetstider och ge personalen bra möjligheter till att umgås med familjen och ha ett rikt liv utanför arbetsplatsen. Företagen förutsätts har en hög etisk standard och att den förs vidare till alla anställda.

I det sista scenariot står individen i fokus. Människor söker ett syfte och känner gemenskap med andra som har samma kompetenser även om de arbetar på ett annat företag. Här är ”skrån” viktigare än företag och vilket fack du är med i kan vara intressantare än vilket företag du råkar vara anställd på.

Vilken blandning av dessa scenarier (om något alls) som kommer att dominera 2030 är omöjligt att säga, men PWC ser en faktor som kommer att spela en viktig roll i alla scenarier och det är digitaliseringen.

Den kommer att leda till allt större automatisering och förändra arbetsplatserna. Det kommer också att leda till att många måste lära sig nya uppgifter i takt med att de tidigare bli automatiserade. Mycket av ansvaret för fortbildningen kommer att ligga på individen tror PWC. Något som många också verkar vara medvetna om.

När PWC frågade över 10 000 personer runt om i världen svarade 74 procent att de var beredda på att de behöver lära sig nya färdigheter eller utbilda sig inom ett helt nytt område för att ha ett jobb i framtiden.

För att det ska fungera bra krävs det att arbetsmarknaden blir mobilare än idag och att det enklare går att byta karriär mitt i arbetslivet, menar PWC och det är ett ansvar som faller på både stat, företag och individ.