Årets Finansdag ger dig koll på de viktigaste trenderna

Om vi står inför ett paradigmskifte i kölvattnet av pandemin är en av de frågor som kommer att tas upp på Finansdagen i år.

Den 16 mars kommer årets upplaga av PWC:s Finansdagen att gå av stapeln. På grund av pandemin är hela evenemanget digitalt i år. Men det kommer ändå att finnas en rad intressanta talare att lyssna på som vanligt.

Årets tema är Trender i finansbranschen”. Det handlar om allt från vad som händer efter pandemin till hållbara investeringar.

I programmet hittar vi bland annat en keynote där Annika Winsth, chefekonom på Nordea Sverige, kommer att titta på de makroekonomiska trenderna som kommer att påverka oss under den närmaste framtiden.

Mats Holmfeldt, grundare och styrelseordförande Findec, kommer att berätta om vilka fördelar de nya Fintech-bolagen har gentemot de traditionella finansbolagen.

Hållbara investeringar är också ett intressant område. Här kommer Anna Ryott, styrelseproffs och investerare, att tala om hur hon ser på branschen, utveckling, trender och social hållbarhet.

Hälsa och försäkring för finansbranschens medarbetare står också på schemat. Här ska Frans Lindelöw, vd och koncernchef för pensionsbolaget Skandia, ge sin syn på hur prevention och ny teknik kan ge nya möjligheter till bättre hälsa.

Evenemanget avslutas med att Robert E Moritz, Global Chairman PwC, presenterar sin spaning över hur finansbranschen kommer att påverkas av globala trender. PWC presenterar också sin undersökning CEO Survey som visar vad svenska företagsledare tror om framtiden för sina företag.

Det här och mer kommer ni att kunna lyssna på under Finansdagen 2021. Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver en föranmälan.