Återhämtning med frågetecken

Den svenska ekonomin fortsätter sin återhämtning i oktober, men tilltagande smittspridning gör utvecklingen osäker.

Det är en blandad kompott när vi sammanställer de senaste ekonomiska rapporterna om den svenska ekonomin. Å ena sidan har vi sett en stark återhämtning de senaste månaderna, men den ökade smittspridningen på senare tid gör att ekonomin kan sakta in igen.

Swedbank skriver till exempel i sin senaste Economic Outlook-rapport att den svenska ekonomin återhämtade sig mer kraftfullt än väntat under hösten, men att återhämtningen nu visar tecken på att börja hacka.

I år räknar banken därför med att Sveriges BNP kommer att sjunka med 3,5 procent. Det är ändå något bättre än den globala tillväxten som Swedbank tror kommer att minska med 3,9 procent i år.

Ett annat problem är att återhämtningen är ojämnt fördelad. Medan exportindustrin går bra har vissa delar av tjänstesektorn det väldigt tufft. Dessbättre är de svenska statsfinanserna fortsatt starka och Swedbank räknar med att staten kommer att fortsätta med stödåtgärder.

– Vi bedömer att det finanspolitiska utrymmet är fortsatt stort och att ytterligare satsningar behövs. Förutom att stötta krisande branscher skulle finanspolitiken kunna rikta in sig på strukturreformer för arbetsmarknaden, till exempel utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, samt för demografiska utmaningar eller grön omställning, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank i ett pressmeddelande.

Uppåt, men ändå under det normala

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer för oktober sammanställdes innan smittspridningen tog fart på allvar igen och målar därför en någorlunda positiv bild. Både företag och hushåll blir mer positiva under månaden. Men indikatorn når ändå bara upp till 96,3. 100 markerar det historiska läget så den ekonomiska situationen är sämre än normalt.

Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex för industrin, PMI, för oktober visar att det går bra för industriföretagen. Indexnivån för oktober ligger på 58,2. Allt över 50 tyder på tillväxt så sektorn växer, men hur det kommer att se ut i framtiden är osäkert. Speciellt som det är oklart hur mycket nedstängningar i andra länder kommer att påverka exporten.

– Den ökade smittspridningen av coronaviruset har ännu inte påverkat svensk industrikonjunktur eller företagens produktionsplaner men nedåtriskerna har påtagligt ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i ett pressmeddelande.

Även Inköpsindex för tjänstesektorn, PMI-tjänster, gick upp i oktober om än marginellt. Ökningstakten var också mindre än föregående månader.

– Om det är ett tecken på att konjunkturåterhämtningen i tjänstesektorn håller på att plana ut eller inte är för tidigt att bedöma men risken för en avmattning i tjänstekonjunkturen som vi redan har sett i eurozonen har ökat, säger Jörgen Kennemar.