Sverige i digital topp
IT Management

Sverige i digital topp

De nordiska länderna ligger bäst till när EU rangordnar de mest avancerade digitala ekonomierna bland medlemsländerna. Det framgår i den rapport om digitalisering, Digital Economy and Society Index 2017, Desi, som publicerades nyligen av EU-kommissionen. [Läs mer]