Marknad

Utblick: December 2016

De finansiella marknaderna har fortsatt att prisa in ett ­reflations- och rotationsscenarium. Det grundar sig främst i Trumps initiala uttalanden kring infrastruktursatsningar, skattesänkningar och möjlig avreglering, vilket tolkats som inflationsdrivande, och dels på starkare makroekonomisk statistik. [Läs mer]

Marknad

Utblick: November 2016

De finansiella marknaderna har under de senaste veckorna varit helt fokuserade på det amerikanska ­presidentvalet. Inför valet föll globala aktiemarknader, men steg åter ­tillbaka till nivåer som rått under sensommar/höst. I ­skrivande stund (ett par dagar efter valet) är osäkerheterna naturligtvis många. [Läs mer]

Marknad

Utblick: Oktober 2016

Efter den initialt svaga kursutvecklingen, sedan ­Storbritannien röstade för utträde ur EU, steg ­marknaderna på förväntningar om lägre räntor och ­ytterligare centralbanksstimulanser från de stora centralbankerna. I USA har samtliga tre stora index – S&P500, DJI och Nasdaq ­noterat nya rekordnivåer under augusti, det vill säga nått över ­nivåerna från 1999. [Läs mer]

Marknad

Utblick: Augusti 2016

Marknaderna har haft en remarkabel återhämtning ­efter att Storbritannien röstade för utträde ur EU – Brexit. Den främsta drivkraften bakom de starka marknads­rörelserna är lägre räntor och förväntningar om ­ytterligare ­stimulanser från de stora centralbankerna. [Läs mer]

Marknad

Utblick: Juni 2016

Det konstgjort låga ränteläget består. Svenska räntor ligger under noll på upp till sex års löptid och i Tyskland gäller detsamma på upp till nio års löptid. Långa stats­obligationer fortsätter att vara hett eftertraktade i ­dagens marknadsklimat. [Läs mer]

Marknad

Utblick: April 2016

Efter en svag inledning på året vände marknaderna i ­mitten på februari, i takt med att oljepriset vände upp och steg från 27 till 37 dollar/fatet. Tillsammans med att andra råvarupriser också steg gynnades tillväxtmarknaderna samt råvaru- och energiaktier, vilka ledde uppgångarna. [Läs mer]

Marknad

Utblick: Februari 2016

Marknaden har präglats av kraftig riskaversion under ­inledningen av året med fallande börskurser och ­vidgande kredit-spreadar. Världsindex, MSCI World AC, har fallit med över 10 procent (SEK) i skrivande stund, vilket gjort inledningen av 2016 till en av de sämsta någonsin.
[Läs mer]