Redovisning

IFRS i förminskad version

Regelverket IFRS for SMEs kan användas av icke-noterade bolag. Sannolikheten ökar för att dotterföretag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen faktiskt tillämpar IFRS for SMEs i den lokala redovisningen. Expertpanelens Eva Törning guidar. [Läs mer]