IFRS

Värt en omväg – IFRS9

Tiden börjar nu bli knapp innan IFRS9, de nya reglerna för redovisning av finansiella instrument tas i bruk. ­Regler som tydligt påverkar rapporteringen för svenska banker och finansiella institut. Reglerna kom till efter finanskrisen för att tidigare redovisningsmetoder, IAS39, som använts under 2000-talet varit för optimistiska när det gäller att uppskatta framtida risk. Målet med regelverket är att korrigera detta och stärka branschen som helhet. [Läs mer]