Automatiseringen ger fler jobb tror arbetsgivarna

Digitalisering och automatisering kommer att förändra många yrkesroller, men kommer också att skapa fler jobb visar en undersökning.

Automatiseringen av allt från fakturahantering till analys av röntgenbilder hålls ofta fram som ett hot mot jobben i många branscher. Men frågar man arbetsgivarna blir bilden en annan. När Manpower Group frågade 20 000 arbetsgivare i 43 länder svarade 86 procent av de företag som skulle automatisera uppgifter att de räknade med att behålla alla anställda eller rent av anställa fler.

Ökningen kan förstås bero på att företagen skar ner mycket under pandemin och nu behöver växla upp igen. Men det visar också att automatisering och digitalisering inte i första hand ses som en metod för att sänka personalkostnaderna. Det blir i stället ett sätt att förbättra konkurrenskraften.

Nu är det förstås skillnader mellan yrkesgrupperna beroende på hur många uppgifter som kan automatiseras idag inom varje yrke.

De yrken där automatiseringen får minst påverkan är de som kräver mjuka förmågor. Det kan handla omkreativitet, kommunikation och förmåga att hantera andra människor. Det kan handla om allt från undersköterskor till programmerare och projektledare.

På andra sidan spektrumet har vi de yrken där vi kommer att se mest automatisering. Här hittar vi bland annat anställda inom kundservice och administratörer inom ekonomi, lön och redovisning samt fabriksarbetare.

Men även här kommer digitalisering och automatisering inte att leda till några massuppsägningar inom den närmaste tiden. I snitt räknar företagen till exempel med att öka personalstyrkan på ekonomiavdelningarna med nio procent.

Storföretagen digitaliserar mest

Det finns stora skillnader mellan företagen när det gäller intresset för digitalisering och automatisering beroende på hur stora de är. Bland företag med över 250 anställda sa 29 procent att de ska digitalisera snabbare än de tänkt sig innan pandemin. Motsvarande siffra för de minsta företagen med under tio anställda ligger på tolv procent.

Även mellan länder finns det stora skillnader mellan hur mycket företagen tänker digitalisera. I Tyskland till exempel säger 44 procent att de ska öka automatiseringen. I USA ligger den siffran bara på 13 procent.

På det hela taget tror alltså arbetsgivarna att de kommer att behöva mer personal även om de digitaliserar och automatiserar mer än idag. Men det kräver att många yrkesroller får ett annat innehåll när rutinuppgifterna försvinner.

– Vi ser att det blir ett större gap i efterfrågan på de som har rätt kompetens, och de som saknar den. Arbetsgivare som tar ett stort ansvar för kompetensutveckling av sina medarbetare kommer i allt högre grad att vara relevanta och attraktiva på framtidens arbetsmarknad, säger Mikael Jansson, vd Manpower Group i Sverige i ett pressmeddelande.