Balanserad arbetsmarknad för ekonomer

Arbetsförmedlingens senaste sysselsättningsrapport visar att det för yrken inom administration, ekonomi och juridik råder balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Under det närmaste året räknar Arbetsförmedlingen med att sysselsättningen i den här sektorn kommer att öka tydligt, men i stort kommer tillgången på arbetskraft att öka i samma takt.
 
Eftersom tillgång på olika typer av personal varierar gör det dock att det kommer att råda klar brist på vissa yrkesgrupper medan andra får räkna med hård konkurrens om jobben.
 
Bland ekonomer är det i första hand controllers som det kommer att råda brist på. Även redovisningsekonomer och revisorer kommer att möta förhållandevis liten konkurrens om jobben. För yrken med lägre utbildningskrav som ekonomiassistent ser det kärvare ut och där lär det bli stor konkurrens om de jobb som finns.
 
På arbetsmarknaden i stort så är det störst brist på personal bland lärare, bygg- och anläggningsarbetare, ingenjörer, it-personal samt inom vården. På andra sidan spektrumet har vi kultur, media och design där konkurrensen är hård inom de flesta yrkesgrupper, med journalister som den grupp där konkurrensen är som allra hårdast.