Collector – banken som inte slutar växa

Den naturliga frågan blir då förstås – hur har ni lyckats med det?

– Det är den vanligaste frågan jag får när jag är ute och pratar med kunder, analytiker och investerare. Svaret jag ger är att orsaken till att vi kan växa så mycket under lönsamhet i första hand ligger i vår företagskultur, säger Pia-Lena Olofsson, CFO på Collector.

Tre kärnvärden
Företagskulturen kan sammanfattas i tre kärnvärden; entreprenörskap, engagemang och etik. Entreprenörskap innebär att organisationen ska ge alla möjlighet att hitta innovativa lösningar. Engagemanget gör att alla vill arbeta med att hitta nya lösningar och etiken lägger grunden för att hela organisationen kan stå bakom bankens produkter och tjänster med gott samvete.

– Vår grundare och styrelseordförande, Lena Apler, satte tonen redan när ­företaget grundades 1999 och hon har alltid varit väldigt tydlig med att hela organisationen ska försöka tänka entreprenöriellt och på nya sätt.

Vad innebär det då att arbeta som CFO när man ska följa dessa kärnvärden?

– När det gäller entreprenörskapet är det i det närmaste en nödvändighet för oss på ekonomiavdelningen. Med vår tillväxt håller vi på att växa ur vår kostym varje dag så vi måste hela tiden hitta kreativa lösningar på hur vi kan effektivisera oss.

Dessbättre gör Pia-Lena Olofssons bakgrund att hon är som klippt och skuren för det arbetet. Efter dubbla masters i ekonomi, från Göteborgs universitet och Warwick Business School, har hon ägnat hela sitt yrkesliv åt företag med stark tillväxt.

Pia-Lena Olofsson, CFO på Collector
Pia-Lena Olofsson, CFO på Collector.

Oemotståndlig arbetsplats
Hon började som ekonom och senare ekonomichef på Visma för att sedan gå vidare till medie- och kommunikationsföretaget Citat som ägdes av investmentbolaget Bure. Hon blev sedermera koncernredovisningschef på Bure. 2011 var det dags för nästa steg och Collector verkade vara en oemotståndlig arbetsplats.

– Det här är ett företag som har lyckats växa med ökad lönsamhet i många år utan att förlora den entreprenöriella andan som är så viktig för att kunna växa. Det var en företagskultur som jag väldigt gärna ville vara en del av och bidra till.

Som CFO är en av Pia-Lena Olofssons huvuduppgifter att skapa en balans mellan den ordning och reda som behövs och den kreativa frihet som organisationen måste ha för att kunna fortsätta växa. För det krävs det en ekonomiavdelning som både är effektiv och i sig själv innovativ.

En viktig del i att nå dit är att automatisera. Ju fler rutinuppgifter som kan skötas automatiskt av it-systemen desto mer tid får ekonomipersonalen till mer värdeskapande arbete.

– Vi ska lägga vår tid på analyser, kalkyler och stöd till olika befattningshavare i organisationen, inte på att manuellt sitta och föra över information från ett system till ett annat. Har du bra it-system går det att automatisera väldigt mycket av ”smör-och-bröd-rutinerna” som det inte ger något mervärde att lägga tid på.

Sparade två arbetsdagar
Ett exempel på en automatisering som Collector gjort är att de automatiserat arbetsflödet vid värdering av valutor. Det sparade två arbetsdagar vid varje tillfälle den uppgiften behövde utföras. Ingen enorm tidsvinst kanske någon tänker, men om man lyckas hitta små förbättringarna på många ställen kan det i slutänden ge mycket tid som personalen kan ägna åt viktigare uppgifter.

Så en viktig del i att uppmuntra medarbetarna till att vara kreativa är att uppmärksamma även de små förbättringarna.

– Det är klart man firar när man vunnit en stor affär, men ibland bör man ta sig tid att fira även mindre segrar. Som redovisningsekonom till exempel kan man bli väldigt glad bara man fått ihop ett konto och då kan man ta kanske bara några sekunder och gratulera sig själv för ett bra jobb.

Ett annat exempel på en liten ­förbättring som var värd att fira kan vi plocka från när ­Collector hade problem med sitt ­OCR- ­nummer. Som bank är Collector väldigt transaktionsintensiva och det gjorde att koden av nödvändighet blev lång och den hade många nollor efter varandra i mitten. Kunderna hade svårt att se hur många nollor de skulle fylla i, vilket ledde till misstag och irriterade kunder.

En av medarbetarna föreslog då att man skulle lägga in en etta bland alla nollorna för att separera dem och göra det enklare att se hur många nollor som skulle knappas in.

– Det var en väldigt liten och enkel förändring som inte kostade oss något, men den gjorde det enklare för kunderna att göra rätt och 99 procent av alla transaktioner gick sedan direkt igenom till systemet. Genom att lyfta sådana här enkla förbättringar ser medarbetarna att även små förbättringar är värdefulla för företaget.

Driver all utveckling

Pia-Lena Olofsson, CFO på Collector

Här kommer engagemanget bland medarbetarna in. De måste veta att de inte kan lita på att några enskilda nyckelpersoner ska stå för all innovation utan att det är upp till var och en. Som CFO ska du till exempel inte behöva vara den som driver all utveckling på avdelningen.

– En viktig del av ditt jobb är att ge medarbetarna förutsättningar att vara drivande, utan att det går ut över den ordning och reda som behövs. Om det inte fungerar någonstans ska du vara där som en igel och göra allt du kan för att hjälpa till att lösa upp de knutar som hindrar arbetet, men medarbetarna måste veta att du förväntar dig att de också driver förbättringsarbetet.

Hur mycket ordning och reda man än har går det inte helt att komma ifrån den mänskliga faktorn. Det är oundvikligt att människor gör misstag ibland. Vill man ha en kreativ organisation är det väldigt viktigt att man hanterar de tillfällena på rätt sätt.

– Man måste vara en lärande och förlåtande organisation. Vi ska inte skälla ut den som gör fel utan se hur vi kan förbättra ­processerna så det inte går att göra det felet igen.

Sedan gäller det förstås att bygga ett team som kan arbeta innovativt. Det gör att man behöver tänka annorlunda vid ­rekryteringar. Att vara väldigt duktigt på sitt område kanske inte räcker alla gånger och det måste man komma underfund med under rekryteringens gång.

Rätt grundkunskaper är förstås ett måste, men sedan ligger viljan och förmågan att själv vara drivande högt upp på önskelistan.

– Vissa personer vill veta hur varje arbetsdag ser ut och så fungerar det inte hos oss. Det händer massor med saker hela tiden så du måste kunna överge planen du hade för dagen och snabbt komma upp med en ny plan. Du måste tycka det är intressant och kul att jobba så för att du ska passa in i vår organisation.

Driva rätt saker
Slutligen gäller det driva rätt saker och här kommer det sista kärnvärdet, etiken, in.

– Vi ger till exempel inte lån till personer med betalningsanmärkningar eller som av andra anledningar inte har förutsättningar att betala tillbaks lånet. Det ger oss en väldig trygghet när vi alla kan stå för vårt företag och inte behöver försvara några tveksamma affärsmetoder.

Nu behöver Collector knappast leta med ljus och lykta efter nya affärsmöjligheter. Trots den långa och starka tillväxten är deras totala marknadsandel rätt liten och det finns gott om områden där en liten nischbank har klara fördelar gentemot de traditionella bankerna.

– Den underliggande marknaden växer fortfarande för oss så vi kan växa med den. Till exempel har e-handelslösningar för företag en underliggande tillväxt på 15 procent för oss. Dessutom ger våra innovativa lösningar oss möjlighet att ta större marknadsandelar, så vi är riggade för tillväxt även i fortsättningen.

En sak som ger Collector en konkurrensfördel gentemot de traditionella bankerna är att företaget är så pass ungt som det är. Collector grundades 1999 och alla system de använder är därför moderna.

Medan de traditionella bankerna till stor del sitter med it-system som utvecklades på 60-, 70-, och 80-talet har Collector en modern it-plattform som är byggd för att vara flexibel. Det krävs inga dyrbara och komplicerade anpassningar för att få olika mer eller mindre ålderdomliga system att prata med varandra.

Dessutom rör det sig om en egenutvecklad plattform, vilket ger ytterligare kon­kurrensfördelar.

– Vi vill kunna erbjuda unika produkter och då är det en väldig fördel att ha en helt egen it-plattform att bygga dem på. Köper du standardsystem kan ju alla andra som också använder det systemet komma med samma lösningar.

Rätt it-lösningar
Det är knappast en överdrift att Collectors tillväxt nu i stor grad bygger på att de har rätt it-lösningar på plats och snabbt kan utveckla nya för att stödja kommande produkter och tjänster. Det är rent av så viktigt att företaget på sitt sätt håller på att transformera sig självt.

– Vi brukar säga att vi håller på att gå från att vara en bank med en it-avdelning till att bli ett it-bolag med banktillstånd.

Bra it-lösningar ger också möjlighet att ­effektivisera verksamheten genom att automatisera många rutinuppgifter som vi nämnde tidigare. En extra fördel med automatisering är att man eliminerar många felkällor som kan uppstå när information ska flyttas från ett system till ett annat. Något som underlättar en annan av Pia-Lena Olofssons huvuduppgifter – att hålla ordning och reda.

En bank lyder under ett strikt regelverk och kreativiteten får inte släppas så fri att den riskerar att bryta mot det regelverket. Samtidigt kan inte CFO:n fungera för mycket som en bromskloss i ett företag som vill växa så kraftigt som Collector. Utmaningen är att hitta en balans.

– Som CFO skulle man ibland vilja sätta koppel på säljarna och de andra i den kreativa delen av organisationen, men vi lever ju på att de är så kreativa och innovativa som möjligt. Vi på ekonomiavdelningen måste bygga vår organisation så att den stöder affären och det betyder att vi måste stöda de som kommer med innovativa idéer.

Hitta flexibla lösningar
Det innebär bland annat att ekonomiavdelningen inte kan fungera som en isolerad ö i verksamheten. Som CFO kan man inte sitta och vänta på att någon ska lägga fram en nästan färdig lösning och då komma med sina invändningar. Istället ska CFO:n vara med och utveckla affären och försöka hitta flexibla lösningar för att hantera produkter och tjänster utan att de riskerar den ordning och reda som behövs.

– Kommer vi in för sent hinner vi inte utveckla nödvändiga rutiner utan vi måste vara en integrerad del i verksamheten som är med och utvecklar de nya lösningarna.

Pia-Lena Olofsson har nu varit på Collector i snart fem år, men har inga planer på att söka nya utmaningar på något annat företag.

– Det finns så otroligt mycket kvar att göra och jag känner att jag utvecklas hela tiden så jag hittar alla utmaningar jag behöver här. Sedan är jobbet så fantastiskt roligt att jag vill vara kvar på Collector i många år än.