Bättre företagsklimat i kommunerna

Det lokala företagsklimatet har förbättrats något jämfört med i fjol, men på nationell nivå är det inte lika ljust enligt en enkät från Svenskt Näringsliv.

Företagsklimatet ute i kommunerna har blivit bättre på det senaste året. Det är en av slutsatserna Svenskt Näringsliv drar efter att 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker satt betyg på hemkommunen inom en rad områden.

Det råder stora skillnader mellan enskilda kommuner, men på det stora hela verkar det gå åt rätt håll.

– När det gäller kommunernas företagsklimat sätter företagen generellt högre betyg i år jämfört med i fjol. Särskilt glädjande är att fler kommuner än någonsin tidigare får riktigt höga betyg, samtidigt som färre kommuner får underkänt, säger Carola Lemne, Svenskt Näringslivs VD.

Allra bäst är det i Markaryd som får betyget 4,7 av sex möjliga. Det är också det högsta sammanfattande omdömet som någon kommun har fått sedan mätningarna startade.

När företagare och politiker höjer blicken och tittar på företagsklimatet i stort i Sverige blir dock bilden lite dystrare.

– Den förbättring vi ser i många kommuner återspeglas inte när företagen sätter betyg på det nationella företagsklimatet. Årets snittbetyg på företagsklimatet i Sverige är det lägsta sedan vi började fråga företagen om detta 2008. Särskilt företagare inom vård- och omsorg ger ett väsentligt lägre betyg jämfört med fjolårets mätning, konstaterar Carola Lemne.

Sedan finns det också ett område där kommunerna sjunker ner till nya lägsta nivåer. Det handlar om hur lätt företagen har att få tag på personal mer rätt kompetens. I åtta av tio kommuner anser företagen att det är ett klart problem.

– Nu krävs krafttag från politiken för att lösa problemen på arbetsmarknaden. Gör det enklare och billigare att anställa, sänk skatten på arbete, bygg ut gymnasieskolans yrkesprogram ytterligare och underlätta rekrytering av utländsk arbetskraft, säger Carola Lemne.