Bättre rapporter – stor utmaning för CFOer

Datamängderna ute på företagen växer snabbare än organisationen kan hantera dem på ett effektivt sätt. Det är en av slutsatserna in rapporten ”How can reporting catch up with an accelerating world?” från EY.
 
De frågade 1 000 CFOer runt om i världen hur de använde Big Data för att få fram bättre rapporter och beslutsunderlag till företagsledning och styrelse. 66 procent sa att de ökande datamängderna påverkade deras förmåga att skapa bra rapporter på ett effektivt sätt.
 
Nära en tredjedel av CFOerna i undersökningen uppgav att deras rapportmodell i bästa fall var medelmåttig idag. Det är därför knappast förvånande att 56 procent av deltagarna i undersökningen sa att en av deras viktigaste uppgifter under de närmaste åren kommer att bli att skapa modeller och processer för att kunna utnyttja data på ett mycket effektivare sätt.
 
Här stöter dock många på en del tekniska hinder.
 
– CFOer runt om i världen har det kämpigt med att hantera de ökade datamängderna och den hastighet som nya data skapas med. Många sitter med äldre it-system som inte har möjlighet att använda dessa data för att ge insikt i vilka framtida krav verksamheten kommer att ställas inför. Det finns ett gap mellan vad styrelse och ledning förväntar sig från CFOn och vad CFOn verkligen kan leverera i from av rapporter, säger Peter Wollmert på EY Global. 

Ett sätt att komma runt problematiken med ålderdomliga system är att outsourca datahanteringen. 54 procent av CFOerna räknar med att outsourca detta för att få tillgång till lösningar som de inte har internt.
 
I slutänden räknar CFOerna med att nya lösningar och processer ska ge dem möjlighet att snabbare och mer flexibelt skapa korrekta rapporter som kan ge de strategiska insikter som styrelse och ledning efterfrågar.
 
– Många CFOer försöker nu se hur framtidens rapportering kommer att se ut. Här krävs det kraftfulla åtgärder för att snabbt skapa en strategi för detta och de som inte lyckas kommer att missa de möjligheter som deras konkurrenter kan utnyttja, säger Peter Wollmert.