Begränsa risker med välplanerad fastighetsportfölj

Flexibilitet erbjuder flera positiva kvaliteter i arbetslivet t.ex. alternativa arbetsplatser och arbetstider, dessa fördelar gynnar medarbetare men också företag. Patrik Ölvebäck, Country Manager för Regus Sverige, delar med sig av IWG:s stora undersökning kring flexibla arbetsplatser och hur de kan minska företagens risker och samtidigt öka lönsamheten.

Riskhanterare har ett nytt ess i rockärmen – nämligen fastigheter. Användningen av fastighetsstrategi som ett verktyg för att hantera risker är en relativt ny trend som vi kan förvänta oss att se en markant ökning av då fler företag förstår den nya arbetsplatsstrategin som finns tillgänglig.

Undersökningen visar på tydliga fördelar

Vi närmar oss en arbetsplatsrevolution som är driven av digitaliseringen och den ökade uppkopplingen. IWG, där bland annat kontorsjättarna Regus, Spaces och No. 18 ingår, gjorde nyligen en undersökning med över 18 000 företagsledare från hela världen för att skaffa insikt i hur framåtskriden den flexibla arbetsplatsrevolutionen är.

Resultaten talar för sig själva:

  • 89 procent svarade att flexibelt arbete hjälper företagsledare att öka deras omsättning.
  • 87 procent svarade att flexibelt arbete tillåter företag att fortsätta vara fördelaktiga jämfört med konkurrenter.
  • 89 procent svarade att flexibelt arbete tillåter företagsledare att optimera kostnader.

Minskade risker

Mest intressant för riskhanterare är att nästan tre av fyra (73 procent) uppgav att flexibelt arbete hjälpte dem att minska riskerna. Hur då? Följande undersökningsresultat kan ge insikter om varför:

  • 91 procent svarade att flexibla arbetsplatser möjliggör företagets anställda att vara mer produktiva när de reser.
  • 80 procent uppgav att när deras anställda kan arbeta var som helst hjälper det företagsledare att rekrytera och behålla talanger.
  • 78 procent svarade att en ökande andel av företagen väljer flexibla arbetsplatser för att tillmötesgå medarbetarnas efterfrågan på drop-in kontor.
  • 72 procent sa att tillgången till ett stort nätverk av flexibla arbetsplatser hjälper dem att locka till sig fler talanger.

Denna revolution innebär att företag i allt större utsträckning studerar hur flexibelt arbete kan hjälpa företaget att växa. Samtidigt upptäcker de hur det kan hjälpa dem att hantera olika typer av risker.

För det första, finansiella risker. Det beräknas att vid 2030 kommer 30 procent av företagsfastigheter att vara flexibla. Varför använder då företag flexibla arbetsplatser? En stor anledning är kostnader. Företag kan spara betydande kostnader på fastigheter som de hyr ut, ibland upp till 50 procent eller mer. Det är uppenbart att en minskning av långa leasingavtal, kapitalutgifter och övergripande kostnader ger en ekonomisk ökning som hjälper finansiell risk.

Den nya förordningen IFRS 16 – som kommer att placera hyrda tillgångar på ett företags balansräkning – kommer troligen vara en utlösande faktor som kommer få fler företag att känna igen denna förmån och utnyttja de breda fördelarna med flexibla arbetsytor.

Expansion utan bindning

För det andra, strategiska risker. Globala företag behöver expandera och flytta till nya områden, detta för att kunna vara nära sina kunder, anställda och leverantörer. För att göra det krävs ofta engagemang, men det kan vara svårt att förstå vilken nivå av engagemang som krävs.

Vill du teckna ett långt leasingavtal på ett kontor för att sedan upptäcka att möjligheten inte uppstod? Eller finna dig knuten till det kontoret, med de allmänna kostnaderna det kräver, medan du identifierar en ny möjlighet på en annan marknad? Med en flexibel arbetsstrategi försvinner denna risk.

En global partner kan bistå med vad du behöver, när och var du behöver det. Flexibelt arbete handlar inte enbart om personlig produktivitet, även om detta är en nyckelfaktor, det handlar också om att säkerställa att företag i alla storlekar är agila nog att utnyttja en möjlighet. Kompletterande visade undersökningsresultatet att 82 procent tror att flexibelt arbete möjliggör för företag att skapa en närvaro på nya marknader.

Rekrytera och behålla talanger

För det tredje, HR och att behålla talanger. I en globaliserad och extremt konkurrensutsatt värld utgörs företagets framgångar av talanger. Det är uppenbart att förväntningar och krav på medarbetare förändras och med det även kraven på topprekryteringar. En studie (Timewise, september 2017) visar att 87 procent av anställda skulle vilja ha möjlighet att arbeta flexibelt. Och det betyder inte att de arbetar hemma en dag i veckan utan snarare får möjlighet att istället arbeta på resande fot, utforska nya kontor och anpassa arbetet runt sina liv. Om du kan leverera det kommer ditt anseende som arbetsgivare att skjuta i höjden.

En flexibel arbetsplatsstrategi erbjuder talanger en helhet som de vet kommer göra det möjligt för dem att vara produktiva utan att nödvändigtvis kompromissa med deras arbetslivsbalans. Det hjälper också företag att behålla talanger på alla nivåer i företaget. Det är en nyckelfaktor för att se till att ambitiösa och globala företag behåller en av deras viktigaste resurser – deras anställda.

Plan B

Slutligen, flexibla arbetsplatsstrategier kan ge riskhanterare sinnesro över att de har en plan för oförutsedda händelser som kan rubba företagskontinuiteten ur ett fysiskt och digitalt perspektiv. Att ha en flexibel arbetsplatsleverantör som partner innebär att man inte är bunden till någon plats och kan när som helst anamma en lokaliseringsstrategi. Det bästa av allt är att man kan testa affären när och vart man vill eftersom arbetsplatsleverantörer inte vill annat än att visa människor deras stora arbetsytor. Detta har också fördelar i form av nätverkssäkerhet, om ditt nätverk är utsatt för risk kan du istället använda arbetsplatsleverantörens nätverk.

Arbetsplatsrevolutionen har förändrat hur människor uppfattar kontorslivet. Företagsledare känner nu igen de specifikt strategiska och ekonomiska fördelarna som bidrar till organisationer i alla storlekar. Slutsatsen är hur det hjälper företagsledare att skydda sig mot hot och ta tillfället i akt. Därför håller de smartaste riskhanterarna noggrann uppsikt över sina fastighetsportföljer.