Behov av it-kompetens

De viktigaste frågorna för dagens it-ledare är informationssäkerhet och dataförlust, mobilitet och molnet, visar en studie från BCS, The Chartered Institute for IT.

Men för att kunna hantera dessa frågor behöver de skaffa sig mer resurser, i form av mer kompetens i organisationen. 92 procent av de tillfrågade anser att deras organisationer inte rymmer tillräcklig kompetens i dagens läge.

Mer än hälften, 53 procent, uppger att de skulle behöva höja kompetensen hos sin redan existerande personal och anställa minst lika många till med samma kompetens.

På tre till fem års sikt uppger de tillfrågade att deras organisationer främst kommer att prioritera informationssäkerhet (54 procent) big data (42 procent) och molnet (40 procent).

Källa: CIO Sweden/IDG News