Beteende & strategi

När Pontus Wadström har arbetat med förändringsprojekt i olika företag, och uppdragsgivarna har velat läsa mer om teorierna bakom ett framgångsrikt förändringsarbete, har han fått plocka ihop böcker från olika områden.

– Det var utgångspunkten till att jag började med boken ”Strategi är ett verb”. Nu kan jag hänvisa till en bok som bygger på insikter från de olika områdena; strategi, förändring och inlärningspsykologi, säger han.

Ett grundmisstag som han märker att många behöver komma till rätta med är att man betraktar förändring som en rent organisatorisk fråga.

– Man säger att ”vi behöver förändra”, och flyttar sedan runt namnen inom företaget. Kanske lägger man till en avdelning och flyttar något namn dit.

Det som då saknas är att förändra beteenden. Om alla har kvar sina gamla beteenden är det inte mycket vunnet med att rita om organisationen.

– Ett tankefel som fortfarande finns ute i organisationerna, även om det är på väg att försvinna, är att man har uppfattningen att medarbetarna inte vill engagera sig eller tycka till om företaget. Men det är ju helt fel.

Han tycker för övrigt att man även ska ta in kunder i förändringsprocessen.

– Det finns ingen grundläggande motsättning mellan era och kundernas intressen. Om kunderna är med och berättar om vad de kommer att behöva om fem år, så har ni möjlighet att ta fram det – och kunderna blir nöjda.

För att göra det krävs det ett visst mått av mod, eftersom man dels ”avslöjar” sina strategier till fler, dels talar om för kunden att man inte vet exakt vad de vill ha om fem år.

– Men det är inget problem i praktiken. De flesta har så bra koll på sina konkurrenter ändå och kunderna fattar att ingen vet exakt vad man vill ha om fem år, så varför låtsas?

Förändringsprocesser ska ägas av CFO:n, anser Pontus Wadström.

– Det är tydligt att CFO:n får en allt mer strategisk roll i en modern organisation; det handlar om business control snarare än finance control. Det inbegriper att mäta sådant som exempelvis innovation och processeffektivitet utöver finansiell data.

Han kopplar detta till ”ordet agilt som är hippt överallt”.
– För att kunna vara agil, det vill säga flexibel och redo för snabba förändringar, gäller det att ha ett helhetsperspektiv. Som CFO sitter du på en otrolig mängd information som gör att du ska kunna justera organisationens riktning innan det uppstår en ekonomisk konsekvens. Att lägga upp femårsplaner och vara reaktiv hör till Sovjeteran… För att överleva på dagens marknad är det proaktivitet – eller ännu hellre, prediktivitet – som gäller.