Blandade reaktioner på regeringsförklaringen

Överenskommelsen mellan S, MP, L och C möts med både förväntan och förfäran hos fack och arbetsgivarorganisationer.

Efter flera månader av politiskt vakuum har Sverige äntligen en regering. För att nå dit krävdes en överenskommelse mellan S, MP, L samt C och nu börjar kommentarerna till den överenskommelsen dyka upp.

TCO ser i sin analys flera glädjeämnen.­­

–  Jag ser tre positiva besked och ett negativt i statsministerns regeringsförklaring. Att det ska satsas på kompetensutveckling för yrkesverksamma inklusive ett mer generöst studiemedelssystem. Att en skattereform ska genomföras, där skatten på arbete och företagande sänks samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamhet. Att arbetslöshetsförsäkringen breddas så att fler omfattas, säger Eva Nordmark, ordförande TCO, i ett pressmeddelande.

Men så finns ett stort orosmoln i överenskommelsen också enligt TCO.­­
­­
–  Det stora minuset, där jag verkligen känner mig besviken, är hotet om statlig inblandning i turordningsreglerna, säger Eva Nordmark.

På arbetsgivarorganisationen Almega ser man helt tvärtom på detta.­­

–  Det är bra att politiken nu tar tag i LAS-frågan och föreslår förändringar. Även om vi hade önskat mer omfattande förslag med en kortare tidplan. Men vi konstaterar att man nu aviserar att det blir ett tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och dessutom lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag, skriver Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, i en kommentar.

Almega är också nöjda med att regeringen öppnar för att ändra Arbetsförmedlingens uppdrag. Något organisationen menar kan förbättra matchningen, vilket i sin tur kan göra att tiotusentals nya jobb kan tillsättas.

Möjligheter och risker

Svenskt Näringsliv å sin sida ser både möjligheter och risker med överenskommelsen. Det mest positiva i Svenskt Näringslivs ögon är slopandet av värnskatten, även om marginalskatten ändå hamnar på en för hög nivå.

Mindre nöjt är organisationen med att det saknas ”såväl förslag som insikter om vikten av generellt sänkt kapitalskatt för att främja ägande, entreprenörskap och företagande”. Miljöskatter kan också försämra svenska företags konkurrenskraft menar Svenskt Näringsliv.

Dessutom vill Svenskt Näringsliv se förslag på hur momssystemet skulle kunna reformeras och hur förändringar i bolagsskatten internationellt kan påverka densamma i Sverige.