Bli bättre på att leda andra

Chefsnätverket Close anordnar en nätverksdag för ekonomichefer som vill lära sig bli bättre ledare utifrån sina egna förutsättningar.

Ledarskap är en kompetens du kan förbättra genom att utveckla ditt självledarskap. Det menar Mia Törnblom som ska hålla i en nätverksdag som chefsnätverket Close anordnar för inköpschefer i Stockholm 19 september.

Under dagen ska hon berätta om hur din framgång som chef till stor del beror på ditt sätt att vara och bete dig. För att bli en bra ledare måste du våga utgå ifrån dig själv och ta beslut baserade på tro och tillit. Din framgång som ledare handlar om ditt sätt att agera.

Mia Törnblom arbetar som ledarutvecklare och sedan 2001 driver hon företaget MT Ledarskap som utbildar team och ledare i den egenutvecklade MT metoden. Under nätverksdagen ska hon bland annat ta upp:

  • Vägar till självledarskap.
  • Hur du genom MT-metoden lär dig att se din egen del i alla situationer, relationer och konflikter.
  • Hur du får förståelse för hur våra värderingar styr våra beslut.
  • Metoder för att lära de du leder att leda sig själva till inre trygghet och eget ansvar.
  • Hur du får effektiv återkoppling och kommunikation.

Förutom föredraget kommer det också att finnas tid för mingel och nätverkande med andra ekonomichefer under dagen.