Bli en attraktiv arbetsgivare – genom iCSR

Hur gick det på semestern – blev det egentligen någon riktig vila? Hur många gånger kollades jobbmejlen och var det i så fall befriande eller betungande?
Gränsen mellan fritid och arbete suddas ut allt mer inom tjänstesektorn för varje år som går. Och den nya typen av modern arbetsplats som är digital och mobil för med sig en hel del förväntningar – från alla berörda parter.

Arbetsgivare önskar ökad tillgänglighet av sina anställda och de anställda efterfrågar större flexibilitet. Det är inte ovanligt att båda parter även önskar högre effektivitet.

Alla dessa attribut har goda möjligheter att kunna mötas i en bra digital mix med ett utfall i form av enklare livspussel och bättre social balans. Men det kräver sitt förarbete och ansvarstagande.

Förarbetets kärna handlar om att tillhandahålla möjligheterna för ett mer flexibelt och mobilt arbetssätt med långt bättre tillgänglighet till information än i dag.

Detta rör inte enbart kontorsarbetande personal med en uppsättning av olika enheter, exempelvis laptop, telefon och surfplatta, där troligen minst en är privat. Det rör även till exempel lagerarbetare som troligen kommer använda teknologi som Google glass inom en snar framtid för smidigare och mer informationsintensiv hantering av arbetsuppgifterna.

Beträffande ansvarstagandet ligger ökat corporate social responsibility (CSR) högt på många företags agendor, men det är få som pratar eller agerar kring detta ur ett internt perspektiv.

Internt socialt ansvarstagande
Ett viktigt kliv mot att bli en bättre arbetsgivare är att införa begreppet iCSR – internt socialt ansvarstagande – vilket handlar om att skapa en kultur som möjliggör, men inte ställer krav på, arbete utanför kontoret. Detta ska grunda sig på den anställdes egna fria vilja, behöver masseras in i företagskulturen på alla nivåer och bör lämpligtvis påbörjas med ett regelverk eller policy som pekar ut riktning och förhållningssätt för alla att anamma.

Låt oss illustrera en nöjd medarbetares arbetsdag där arbetsgivaren skapat rätt förutsättningar med följande scenario, som mycket väl skulle kunna ske på en modern arbetsplats i dag:

Moa är finanschef och direktrapporterande till CFO på ett medelstort internationellt företag och vaknar upp på morgonen på ett hotell i New York. Hon förbereder sig under frukosten för ett viktigt analytikermöte genom att på sin privata surfplatta läsa in sig på en presentation som kollegan Johan förberett från Sverige under natten. Hon upptäcker några punkter som behöver förtydligas och sätter upp ett onlinemöte med honom via företagets instant message-tjänst där båda samtidigt diskuterar och justerar materialet i realtid.

I taxin på väg till mötet nyttjar hon tiden till att läsa det personifierade nyhetsflödet på telefonen, bestående av e-post och rekommenderade artiklar på såväl intranätet som webben.

När hon anländer till mötet upptäcker hon att hon glömt sin laptop på hotellet. Hon lånar en analytikers dator och kopplar upp sig mot molnlösningen där den senaste versionen av presentationen finns lagrad och genomför därefter en lyckad dragning.

Efter mötet och på väg tillbaka till hotellet är det dags för Moa att säga god natt till sin son hemma i Sverige. Detta sker som alltid när hon är ute och reser via videolänk och sonen visar en teckning han ritade under dagen.
Arbetsdagen fortsätter och då företagets samtliga finanssystem har webgränssnitt löper eftermiddagen på smidigt från hotellobbyn. Ett program påvisar ett certifikatproblem men detta löser Moa enkelt via den självbetjäningsportal som it-avdelningen satt upp.

Efter lite shopping och middag följer en sista timmes arbete för Moa innan läggdags. Hon vill få koll på de senaste nyckeltalen samt göra sin tidrapportering och utläggsredovisning. För att göra detta på enklaste sätt öppnar hon upp företagets ekonomi-app och får upp ett meddelande om att en ny version med nya funktioner finns tillgänglig. Hon uppdaterar denna enkelt via den interna app store hon nyligen varit med och kravställt.

Några av nyckelorden i denna berättelse är Allow Your Own Device (se faktarutan intill), self service, webifierade företagslösningar och interna app stores. Om dessa begrepp och internt socialt ansvarstagande i någon form redan är välkända och adresserade på ditt företag så har ni goda förutsättningar för att såväl attrahera som behålla kompetent personal – utöver att höja den interna effektiviteten.

Men är inte dessa digitala och arbetsplatsrelaterade frågor något riktat till HR eller it?

Jo delvis, men inte helt och hållet. Arbetsplatsen håller på att bli en strategisk tillgång i allt större utsträckning där du som CFO har stor möjlighet att kravställa, hjälpa dina medarbetare med att kravställa och därmed vara med och påverka dess värde.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom IT-strategier, projektstyrning och IT effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategikonsult på Acando. Du når honom via cfoworld@bagpublishing.se alternativt Acandos växel.