Bli en bättre ledare

Simon Elvnäs, på enheten för ergonomi på KTH, har studerat hur chefer arbetar och om de verkligen har den effekt på verksamheten som de tror att de har. Tillsammans med sin forskningsgrupp har han filmat över 400 ledare från 17 olika branscher för att sedan kategorisera deras arbete i tusentals olika ledarbeteenden.
 
Resultatet är att ledarna ägnar lite tid åt det som faktiskt gör nytta i organisationen medan merparten av tiden går till sådan som medarbetarna behöver minst. Det blir mycket instruerande och informerande, men inte så mycket uppföljning och utvärdering.
 
Under en heldag i Stockholm 27 september, som anordnas av Lean Competence, kommer Simon Elvnäs att presentera forskningsresultaten mer i detalj och kommer även att ge insikt i hur deltagarna kan undvika att göra sådant som inte ger så mycket effekt, få mer tid över till det som verkligen ger resultat för att i slutänden bli bättre ledare.
 
Under dagen ska deltagarna bland annat få:
 

  • lära sig förstå vad ett effektfullt ledarskap innebär, exempelvis genom att se filmer från verkligheten
  • prova på att koda olika ledarbeteenden och därmed få redskap för att tydligare kunna medvetandegöra ditt eget beteende
  • mer och djupare kunskap om vad som krävs för att förändra beteenden