Bli en digital vinnare

Vad som krävs för att bli en digital vinnare och hur ditt företag kan nå dit är några av frågorna som tas upp i en rapport från PWC.

Bara tio procent av de globala industriföretagen är digitala vinnare, menar PWC i en undersökning. De har samlat in data från 1 155 ledande befattningshavare i stora och mellanstora företag i 26 länder och sedan rankat företagens digitala mognad.

Det som utmärker de tio procenten som PWC ser som digitala vinnare är att de har nått en hög digital mognadsnivå inom de fyra områdena kundlösningar, operations och supply chain, teknologi samt organisation och kultur.

Ser vi på branscher så har bilindustrin kommit längst. 20 procent av företagen i den sektorn bedöms vara digitala vinnare av PWC. Tillverkningsindustrin å andra är ett exempel på en bransch där det finns få företag som kan ses som digitala ledare.

Geografiskt är det företagen i Ostasien som lyckats bäst. 19 procent av företagen där uppfyller kraven för att vara digitala ledare menare PWC. Motsvarande siffra för Nord- och Sydamerika ligger på elva procent och i EMEA-länderna ligger siffran på fem procent. Det gör enligt PWC att företagen i Ostasien kan räkna med 17 procents ökning av sina digitala intäkter jämfört med 13 procent för företag i EMEA-länderna.

Det som utmärker de digitala vinarna är enligt PWC bland annat:

  • Digitala vinnare nyttjar teknologi för att skapa kundanpassade lösningar under ständig utveckling
  • Digitala vinnare skapar kundfokus genom att arbeta integrerat med områdena operations och supply chain, teknologi samt organisation och kultur
  • Vinnarna implementerar ny teknik i stor skala längs hela värdekedjan, inte enbart i den egna verksamheten
  • Människan- inte tekniken – står i centrum för digital transformation

Dessutom menar PWC att AI nu har lämnat startgroparna och kommer att revolutionera kvaliteten på operationellt beslutsfattande. Digitaliseringen kommer dessutom att leda till ökad produktion på mogna marknader och möjliggöra kundanpassad produktion nära slutkund.