Bli vassare på data och analys

KPMG har tittat närmare på hur företag använder sina data för att skapa analyser och vad som kan förbättras.

Många företag behöver vässa sig inom data och analys, D&A. Det är slutsatsen i rapporten ”Commercialize to win”. I den har KPMG tittat på hur företag inom telekom arbetar med D&A, men många av resultaten gäller säkert även för andra branscher.

En slutsats är att många inser hur viktigt det är med D&A. 80 procent av de 580 personer i ledande ställning som svarade på enkäten uppgav att D&A var nyckeln till att kunna ge kunderna den service de vill ha i realtid.

Samtidigt var det bara 25 procent av de svarande som litade på att deras analyser verkligen levererade det som behövdes. Ju längre man kommer i processen desto mindre förtroende hade de svarande också. Med andra ord såg de inga större problem med datainsamlingen, men när det gäller analysen och framförallt implementeringen av vad analysen föreslår så var det sämre ställt.

För att hjälpa företagen att skapa D&A-processer som de kan lita på har KPMG sammanställt en rad tips och här följer några av dessa:

  • Hitta luckorna. Undersök var bra analyser är allra viktigast för verksamheten och hur det fungerar i verkligheten inom de områdena.
  • Förstå kunderna. Kunddata är ofta den viktigaste informationen företaget har, men också den mest känsliga. Var säker på att kunderna är medvetna om hur ni använder deras data och att de är nöjda med den användningen.
  • Var öppen. Försök få så många insynsvinklar som möjligt på hur företaget utnyttjar D&A. Det kan handla om att ta in personer från olika delar av verksamheten i D&A-arbetet, plocka in konsulter för att utvärdera ert arbete, förenkla för visselblåsare att peka på problem med datahanteringen med mera.
  • Se möjligheterna. D&A är fortfarande jungfrulig mark på många företag så det finns säkert många möjligheter att hitta kommersiella möjligheter att använda de data ni har, både internt och externt.

Hela rapporten med alla tips hittar ni här.