Blockchain-tekniken – nyckeln till framtidens affärsmodeller

Blockchain har potential att på ett revolutionerande sätt förändra framtidens ekonomi- och affärsprocesser. Idag pågår en uppsjö av projekt som baseras på blockchain-teknik, och nya föds hela tiden. Ett av de mest intressanta områdena där tekniken förväntas utvecklas snabbast är inom trade financing, receivables financing och factoring.

I dagens utmanande affärsmiljö är en effektiv hantering av rörelsekapital en viktig fråga för finans- och ekonomiavdelningarna. Att digitalt optimera hanteringen av både skulder och fordringar är en hygienfaktor för alla finansavdelningar. Här kan blockchain-tekniken hjälpa till.

Samtidigt utvecklas de traditionellt linjära affärsmodellerna snabbt och börjar mer likna komplexa digitala affärsnätverk. I dessa affärsnätverk, som bildar ett ekosystem av köpare och leverantör, är ett sömlöst samarbete mellan aktörer i nätverket helt avgörande för att upprätthålla stabilitet och säkerhet i de finansiella processerna.

Idag saknar de traditionella finansieringslösningarna flexibilitet. Som exempel är factoring ett relativt dyrt sätt att effektivisera kassaflödet, samtidigt som det vanligtvis inte lämnar utrymme för företag att bestämma exakt vilka fakturor som ska finansieras. Du säljer antingen alla dina fakturor eller inga.
Det är inte ett hållbart sätt att driva affärer i en konkurrensutsatt värld som utvecklas snabbt.

Framtidens digitala affärsnätverk uppdateras och drivs i realtid vilket kommer kräva helt nya typer av tekniska lösningar.

Blockchain-tekniken spelar en avgörande roll

Här tror vi att blockchain-tekniken kan komma att spela en avgörande roll. Tekniken som bygger på distributed ledgers, som enkel kan beskrivas som en distribuerad databas med transaktioner som sprids i ett nätverk, istället för att lagras på en plats där alla medlemmar i nätverket har access till informationen. Blockchain-tekniken innebär vidare att transaktioner grupperas i ”block” som lagras i kronologisk ordning och bildar en kedja. Hela kedjan skyddas sen av matematiska algoritmer som säkerställer uppgifterna och informationens integritet och säkerhet. Kedjan bildar därmed en komplett lista över alla transaktioner i databasen.

Denna teknik skapar pålitlighet och transparensen i digitala affärstransaktioner mellan olika aktörer med en mycket hög säkerhet. Snabbheten, de låga transaktionskostnaderna och de globala möjligheterna är några andra av de styrkor vi ser komma med blockchain.

Dela affärskritiska data i en blockchain

Idag sitter många företag fast i gamla tekniska lösningar och rutiner som minskar företagets flexibilitet att anpassa sig till den snabbt förändrade omvärlden. Blockchain-tekniken gör det möjligt att dela affärskritiska data med sina affärsparter i en ”blockchain” där alla parter har full insyn och uppdaterad information i realtid. Det minskar både mängden dokument och antalet rutinartade och manuella moment.

Jag är säker på att vi kommer se ett ökat behov av möjligheten att knyta samman nya och existerande tekniska lösningar, tjänster och processer i ett och samma ekosystem. Där kommer Blockchain garanterat spela en betydande roll.