Blockkedjeteknik ökar intäkterna med över 5% – fördelarna för stora att ignorera

Blockkedjetekniken har varit på mångas läppar under en tid och det är tydligt att den kommer att skapa stora fördelar för flera branscher och för stora företags ekonomi- och finansavdelningar.

På Cognizant har vi precis presenterat studien Financial Services: Building Blockchain One Block at a Time där fler än 1 500 finansiella chefer från 578 företag över hela världen tillfrågats visar att blockkedjetekniken är en viktig förändringsagent när det kommer till finansiella tjänster. Hela 91 procent av de tillfrågade hävdar att användningen av blockkedjan kommer att vara kritiskt för deras organisations framtid, och framhäver att blockkedjetekniken kommer att omvälva hela den finansiella sektorn. Samtidigt står denna sektor inför stor osäkerhet kring hur själva ekosystemet runt blockkedjan ska utvecklas och vilka faktiska förändringar tekniken kommer att skapa.

Fördelarna med blockkedjetekniken är för stora att ignorera
Blockkedjeprocesser kan genom ökad effektivitet spara bank- och finansbranschen upp till 162 miljarder kronor i årliga infrastrukturkostnader inom internationella betalningar, värdepappershandel och regelverk/compliance1: i princip alla respondenter i undersökningen (98%) förväntar sig att deras företag kommer att spara pengar. Dessutom förväntas blockkedjetekniken vara en viktig faktor i att hantera många av branschens största utmaningar, och de största fördelarna förväntas inom datahantering (47 procent), öppenhet (46 procent), riskhantering (40 procent) och digitaliseringshastighet (39 procent). Värt att notera är att enbart 11 procent tror att blockkedje-tekniken kommer att reducera bedrägerier, trots att just detta ofta framhålls som en av dess stora fördelar.

Företag är optimistiska, men oförberedda
Blockkedjan kommer att skriva om reglerna för hur företag konkurrerar på de finansiella marknaderna, och till exempel finansiella transaktioner som idag hanteras av traditionella finansinstitut, kan mycket väl komma att ersättas av blockkedjeteknik i framtiden. De flesta respondenter (90%) sade sig ha identifierat ett antal av de processer och funktioner som kan automatiseras genom tekniken.

Även om blockkedjan kan sägas vara en relativt ny teknik har nästan hälften (48 procent) av respondenterna en definierad blockkedjestrategi på plats, och 42 procent säger sig ha identifierat processer och funktioner som kan transformeras. Men 5 procent av respondenterna anger att en tydlig barriär för att öka användningen är förståelsen för hur tekniken rent konkret skall kunna nyttjas, samt bristen på tydliga projekt att utgå ifrån. Det är därför mycket viktigt att representanter från affärssidan är involverade från början, och hjälper till att identifiera områden där blockkedjan kan bringa tydligt och konkret affärsvärde.

Företagen underskattar samarbetsbehoven
Trots att en stor del (94 procent) av respondenterna inte tror att kultur och förändringshantering är hinder att ta sig an blockkedjan, kommer de att behöva delta i nätverk av partners, kunder och konkurrenter, för att kunna ta del av de stora fördelarna med blockkedjan. Enbart interna lösningar kommer inte att vara tillräckligt.

Detta kommer att skapa ett betydande skifte: alla som framgångsrikt vill ta sig an blockkedjetekniken måste sätta samarbetet först, och inse att det är viktigare att utveckla marknaden till en början, än att bara se sin egen del av kakan. När projekt och piloter planeras, bör därför nivån av samarbete utanför det egna bolaget vara en viktig faktor att ta hänsyn till.

För att se de stora fördelarna som blockkedjetekniken kan bidra med har man inte råd att vänta på att det fragmenterade blockkedjelandskapet ska bli tydligare att navigera i. Företag behöver flytta fram sin position aggressivt, utvärdera sina affärsmodeller och ta sig an den kulturförändring som ofta krävs för att effektivt kunna samarbeta med externa partner. De företag som är för långsamma med att satsa på de möjligheter som blockkedjan innebär för deras affär, kommer se sig ensamma kvar när branschen går vidare utan dem.

 

1 Yessi Bello Perez, “Santander: Blockchain Tech Can Save Banks $20 Billion a Year”, CoinDesk, June 16, 2015