Bolagsstämma på distans

Nya regler ska göra det möjligt för företag att tillåta röstning på bolagsstämman via ombud eller poströstning även om det inte finns med i bolagsordningen.

Coronaviruset har ställt mycket i samhället på ända och bolagsstämmorna är inget undantag. Flera företag har redan skjutit upp sina stämmor och fler lär det bli. Men nu tänker regeringen lägga ett förslag som ska göra det enklare att hålla stämmor även om de flesta deltagare inte kan närvara.

Förslaget ska göra det möjligt att tillåta poströster och röstning via ombud även om det inte uttryckligen är tillåtet i företagets bolagsordning.

Problemet är annars just att aktiebolagslagen säger att alla aktieägare måste ha möjlighet att delta i stämmolokalen. Då få bolag har skrivit in att det ska vara tillåtet med ombud och poströstning blir enda alternativet idag att skjuta upp stämman.

De nya reglerna har redan skickats på en snabbremiss och regeringen hoppas att de nya reglerna ska börja gälla redan 15 april.

Svenskt Näringsliv har redan tidigare föreslagit en liknande ändring och där är man nöjd med regeringens förslag, men skulle gärna se att det gick ett steg längre.

– Vi ser gärna att förslaget skärps så att styrelserna får en rätt att besluta att poströstning ska användas av de aktieägare som önskar rösta för sina aktier. Då skulle stämmorna kunna äga rum utan fysiskt deltagande, säger Anne Wigart, jurist på Svenskt Näringsliv.