Börsintroduktionerna tappar fart i Europa

Antalet börsintroduktioner var visserligen något fler, 89 stycken jämfört med 86 under år 2010:s andra kvartal. Dessa siffror framgår i PwC:s rapport IPO Watch Q3. I en kommentar till rapporten skriver Lennart Danielsson, ansvarig för området IPO services, på PWC, att ”visserligen är kvartal tre generellt något av stiltjens månader när det gäller börsintroduktioner, men osäkerhet på börsmarknaderna och vissa mindre lyckade exempel på introduktioner i närtid har haft en tydligt dämpande effekt”.

– Det var ju ett antal introduktioner under våren som dels drogs tillbaka och dels där priserna sjönk rejält efter introduktionen, så har det varit i hela Europa, även i Sverige naturligtvis, säger Lennart Danielsson.

– Jag tror att introduktionerna som inte fungerade så bra har satt sina spår, de har lett till en mer avvaktande inställning. Sen finns oron kvar beträffande ett antal europeiska ekonomier som inte är särskilt stabila. Osäkerheten finns på flera plan, men framförallt tror jag att det är introduktionerna som inte fungerat så bra, som gjort att man dragit öronen åt sig.


Antal noteringar och noteringarnas värde på europeiska börser under tredje kvartalet 2010. Källa: IPO Watch Europe Q3

Han menar att det är svårt att förutsäga framtiden i något längre tidsperspektiv, men tror inte att antalet börsintroduktioner kommer att öka särskilt mycket under årets fjärde kvartal.

– Det är väl så att det har blivit en liten halvhalt, läget står och väger lite grann. Det pågår aktivitet, men inte så mycket som vi trodde och det verkar inte blir det framåt Q4 heller.

I rapporten framgick också att amerikanska Nasdaq och NYSE tillsammans genererade 32 börsintroduktioner till ett samlat värde av 3,8 miljarder euro.