Bortom budgetering

Chefsnätverket Close samlar medlemmarna i sitt ekonomichefsnät för en heldag om Beyond Budgeting 14 mars. Föreläsare är Bjarte Bogsnes som har en lång karriär inom HR och ekonomi. För närvarande leder han arbetet på Statoil med att införa just Beyond Budgeting
 
Där ska man avskaffa traditionella budgetar och kalenderbaserat ledarskap och istället gå över till mer decentraliserade, smidiga och idéburna processer. På så sätt ska organisationen bli bättre på att hantera komplexa dynamiska och oförutsägbara affärsmiljöer.
 
Under dagen kommer bland annat följande att behandlas:
 

  • Problemen med traditionellt ledarskap och budgetering

 

  • Principerna för ”Beyond Budgeting”

 

  • Hur fungerar Statoils ”Ambition to Action”-modell

 

  • Att definiera om prestationsvärdering genom att sätta dynamiska och relativa mål och använda sig av en holistisk resultatutvärdering

 

  • Dynamisk prognostisering och resurstilldelning istället för traditionella budgetar

 

  • Från kalenderdriven till händelsestyrd, en mer självreglerande styrmodell

 

  • Erfarenheter och råd från införandet

 
Förutom föredraget kommer det också att finnas tid för mingel och nätverkande med andra inköpschefer under dagen.