Bra chef och kolleger viktigast för trivseln

Bara sju procent anser att de jobbar på en drömarbetsplats, men ytterligare 40 procent tycker att deras arbetsplats kommer rätt nära drömmen.

En bra chef, kolleger du trivs med och meningsfulla arbetsuppgifter är det som lägger grunden för en drömarbetsplats. Det visar en undersökning där Manpower frågade 2 307 personer vad som utmärker en drömarbetsplats.

Högst upp på listan kommer bra kolleger som 77 procent av de tillfrågade anser vara en viktig faktor på en drömarbetsplats: Därefter följer bra chef med 70 procent och meningsfulla arbetsuppgifter med 69 procent.

Bra lön och möjlighet att påverka arbetets innehåll ligger också högt upp på listan. Längst ner på listan hamnar möjligheten att ha inflytande över hur företaget styrs som 21 procent av de svarande tycker är viktigt.

Nu är det inte så många arbetsplatser som klarar av dessa krav. Bara sju procent säger att de redan arbetar på sin drömarbetsplats. Men 40 procent menar att deras arbetsplats ligger ganska nära deras idé om en drömarbetsplats. Så nära hälften av de tillfrågade är åtminstone rätt nöjda med sin arbetsplats.

En lyhörd chef är en bra chef

En bra chef är som sagt viktigt för att folk ska trivas på en arbetsplats, men hur ska en bra chef vara då? Enligt undersökningen är de viktigaste egenskaperna för en chef att hen är lyhörd, tydlig, bra människokännare och kan fungera som en coach för personalen.

Något som de flesta företag skulle kunna bli bättre på är att ge medarbetarna chans att utvecklas i jobbet. Hela 74 procent av de tillfrågade sa att de skulle vilja ha mer utbildning på arbete. 40 procent av de svarande uppger att de lägger en dag eller mindre om året på olika typer av kompetensutveckling.

Enligt Manpower finns det ett tydligt samband mellan känslan att sitta fast i sin roll eller att vilja få mer fortbildning av arbetsgivaren och viljan att byta jobb så här finns det förbättringspotential på många håll.