Brainstorma bättre – via nätet

Det är vanligt att grupper sätter sig ner för att brainstorma fram ett projekt tillsammans, trots att det inte finns något som tyder på att detta leder till ökad effektivitet eller kreativitet. Tvärtom finns det forskning som visar på att detta ofta kan sakta ner produktiviteten i arbetslaget. Men nya undersökningar visar att det finns tekniska lösningar som kan effektivisera brainstormingen. Undersökningarna visar att de kreativa tankegångarna kan förbättras med nästan 50% under virtuell brainstorming, i jämförelse med fysiska träffar.

Enligt HBR kan det bland annat bero på att alla får ta plats i gruppen om man brainstormar online. Om en grupp kollegor samlas i ett rum på kontoret för att diskutera faller folk ofta in i förutbestämda sociala roller, vilket kan leda till att alla inte syns eller hörs. Genom att kommunicera på en virtuell plattform kan alla få samma förutsättningar att framföra sina idéer och synpunkter utan att bli överröstade. Något som även hänger ihop med de sociala roller man tilldelats eller tagit i arbetslaget är att kollegor ibland kan döma idéer baserat på vem som föreslagit dem. Men genom att brainstorma virtuellt kan alla vara anonyma och idéerna kan då bedömas mer objektivt då de får stå själva. I och med detta kan man fortsätta brainstormingen – men med hjälp av rätt teknik nå ännu bättre resultat.

Källa: Harvard Business Review