Branscherna där du får bäst (och sämst) betalt som ekonom

Telekom betalar bäst för de som arbetar som ekonomer medan de inom revision får nöja sig med en betydligt lägre medianlön.

Vill du få bra betalt som ekonom så bör du försöka få jobb på ett företag inom telekombranschen. De som arbetar inom revision å andra sidan riskerar att få en betydligt lägre lön. Det visar statistik från fackförbundet Akavia.

Förbundet har kartlagt lönerna för medlemmarna inom en rad olika yrken och branscher. När det gäller just ekonomer så är det som sagt de inom telekombranschen som tjänar bäst med en medianlön på 62 900 kronor. Det är nästan 26 000 kronor mer än kollegerna inom revision som har en medianlön på 37 000 kronor.

Andra branscher som betalar ekonomer bra är försäkring (61 000) kronor, finans (60 100 kronor) och IT (56 600 kronor). Sämre ställt är det inom kommun eller regional förvaltning (44 700 kronor), Ideella sektorn (46 000 kronor) och Universitet eller högskola (46 000 kronor).

Ser vi till de andra yrkesgrupperna inom Akavia så ligger ekonomerna riktigt bra till lönemässigt. I varje fall när det gäller högstalönen. Där är det bara jurister inom telekom som har en högre medianlön (77 400 kronor). Samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer har alla en lägre högstalön.

Låg lägstalön

När det gäller lägstalönen däremot ser det sämre ut för ekonomerna. Här är det bara kommunikatörerna som har en lägre medianlön (33 300 kronor). Men då ska man veta att det var få kommunikatörer som svarade på Akavias enkät så siffrorna kan vara lite osäkra för den gruppen. Högsta lägstalönen har IT-akademikerna inom Kommun eller regional förvaltning (44 400 kronor).

Så bransch spelar onekligen en viktig roll för lönen. Men på Akavia vill man också poängtera att det inte bara är branschen som avgör lönenivån.

– Bransch är en viktig parameter bland flera. För att komma så nära en marknadslön som möjligt behöver man ta med en rad andra faktorer. Titel, tjänst och region är exempel, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.