Branscherna med flest konkurser

506 svenska företag: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och övriga juridiska personer gick i konkurs i november i år. Samma tid förra året var siffran 607. Parti- och detaljhandeln och de privata tjänsteföretagen hör till de branscher där konkurserna har minskat kraftigast över året. En bransch med relativt hög konkursutsatthet är byggbranschen, som visar en liten nedgång mellan 2009 och 2010.

Detta är några av resultaten av UC:s konkursstatistik från november i år. I rapporten konstateras att just parti- och detaljhandeln drabbats hårt av konjunkturnedgång, men att de nu är på väg att återhämta sig. Sen 2009 har konkurserna minskat med 10 procent, men antalet är fortfarande högre än både år 2007 och 2008.

Klicka på bilden för att se en större version. Branscher med flest konkurser, källa: UC

I en kommentar till siffrorna för november menar Roland Sigbladh, marknadschef på UC, att framtiden kommer att innehålla ett stort antal konkurser.

– Vi kan förutsätta att antalet konkurser kommer att ligga på en fortsatt hög nivå eftersom det startas så många aktiebolag; andelen nystartade företag under 2010 har redan överskridit förra årets siffror. Med så många företag på marknaden slås det därmed av naturliga skäl också ut fler företag. När kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänktes med 50 000 kronor blev det också lättare att starta upp ett aktiebolag, men det är för tidigt att avgöra om företag med lägre aktiekapital är mer konkursutsatta än bolag med högre aktiekapital.

Antal konkurser per år: 2006 – 2010. Källa: UC