Centern vill se fler nya företag

En ny företagsform för nystartade företag och lägre skatt på personaloptioner är några av Centerns vallöften inför hösten.

PWC fortsätter sin genomgång av de politiska partiernas syn på skattefrågorna och nu har turen kommit till Centern. Partiet verkar vilja profilera sig som ett småföretagarparti inför valet. Många av deras förslag går ut på att det ska bli enklare och lönsammare att starta och driva mindre bolag som sedan kan växa.

Det märks på en rad av de förslag som ligger i Centerns valplattform, bland annat:

  • Centerpartiet vill se lägre skatt på personaloptioner för att främja det personliga ägandet i företagen.
  • Partiet vill sänka den statliga skatten på arbete.
  • 3:12-reglerna behöver förbättras.
  • Ny företagsform: Ingångsföretag. 25 procent skatt inklusive sociala avgifter och moms på de första 250 000 kronorna i omsättning.
  • Centern vill göra det billigare att investera i nystartade företag genom att investeraravdraget förstärks och effektivare statligt riskkapital.
  • Ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de två första åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.
  • RUT-avdraget bör omfatta fler tjänster och taket för avdraget bör höjas.

I en kommentar till förslagen skriver PWC:

”Under det senaste året har partiet invänt både mot försämrade 3:12-regler och Skatteverkets förslag till exitskatt. Centerpartiet kommer troligtvis fortsatt att ha fokus på skattefrågor som berör många familjeföretag och dess ägare, där inte minst 3:12-reglerna är centrala. Inför årets valrörelse är ytterligare förslag sannolikt att vänta i olika frågor.”