CFO-rollen fortsätter att växa med bredare och större ansvarsområden

Framtidens CFO-roll utvecklas och kommer se mycket annorlunda ut jämfört med dagens. Men hur ska du framtidssäkra din karriär och klara ­framtidens krav på innovation och ­digitalisering? Nu är det framtiden som ­gäller – oavsett bransch! Här får du tre tips på hur CFO:ns roll ­kommer ­förändras och hur du ska ta tillvara på de ­möjligheter ­framtiden för med sig.

Den senaste forskningen tyder på att du som CFO måste stärka ditt kunnande inom andra nyckelområden än finans. Viktiga områden är till exempel kund- och affärsstrategier, och framför allt teknisk innovation. Tar du tillvara på möjligheterna med digitaliseringen kommer du få en enorm konkurrensfördel som kan föra dig till oanade höjder samtidigt som du kommer att skänka många värdefulla insikter till din arbetsgivare.

CFO:er kommer att behöva ett brett spektrum av färdigheter och en förmåga att förbereda sig för de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen och framtidens innovation möjliggör. Oavsett om du är CFO idag eller planerar att bli en i framtiden, kommer din personliga och professionella utveckling att vara avgörande för din egen och företagets framgång.

Internationell erfarenhet

Framtidens CFO står inför en alltmer komplex ekonomi och nya globala marknadsutmaningar. Dessutom påverkar volatiliteten i finansmarknadens prioriteringar och affärsstrategier. Internationell erfarenhet kommer att bli en nödvändighet. I själva verket tror jag att just internationell erfarenhet är ett av de viktigare attributen som en CFO kan ha. Många svenska, lite mindre bolag arbetar idag med världen som arbetsfält. Det är därför ett bra karriärval för en CFO att börja på ett mindre bolag med internationella ambitioner.

Enligt Forbes lägger koncernchefer stor vikt vid förmågan att leda, men tycker att deras CFO har brister inom området. 80 procent av VD:arna i högpresterande företag tycker att kompetenshantering är den viktigaste arbetsuppgiften och att deras CFO skulle kunna göra ett bättre jobb när det gäller att leda sitt team. Så förutom att ha en bred erfarenhet från hela spektrat inom ekonomifunktionen, är det bra att komplettera sin utbildning med olika ledarskapsutbildningar så att du tydligt visar att du, som CFO, kan och vill leda människor. Chefsegenskaper och god ledarskapsförmåga värderas nu lika högt som din erfarenhet som ekonom.

Affärsorienterad och verksamhetsnära

Framtidens CFO behöver vara affärsorienterad och verksamhetsnära. Utvecklingen på en global marknad med många nya kunder och nya säljkanaler ställer mycket högre krav på information både avseende tempo och innehåll. För att bli en riktigt bra CFO måste du ha ett bra affärstänk i grunden och kunna påverka bolagets utveckling. Morgondagens CFO är en affärsstrateg som har en förmåga att lyfta blicken. Organisationer kommer vilja att CFO:n ska ge dem kreativa lösningar på viktiga affärsfrågor för att utforska nya tillväxtmöjligheter. CFO:n kommer inte längre ses som ”nummer två” i organisationen, utan mer som en partner till VD och styrelse, vilket kräver mycket bred kompetens.

I framtiden kommer många processer vara helt automatiserade, till exempel inom redovisning. CFO:n behöver förstå IT och teknik för att utveckla närmare relationer med teknik och affärer – som kommer bli mycket viktigare i framtiden. Vad händer när nya valutor föds ur digitaliseringen? Hur tar ni som organisation ställning till dem, utan att förstå vad valutan är? Ett tydligt exempel vad digitaliseringen har framställt är Bitcoin. Den digitala valutan som inte riktigt har fått fäste än. Men fler valutor kommer att födas och Bitcoin är bara ett exempel. Det kommer innebära förändringar för alla.

Så hur ska du som CFO kunna möta framtiden?

Det snabba svaret är att du behöver utvecklas inom allt, men det är enklare sagt än gjort. Jag har tagit fram tre av de viktigaste områden som en CFO behöver utvecklas inom, för att hänga med i framtiden. Det må låta svårt – men förbered dig och börja utveckla dig redan i morgon. Trots att vägen är krokig kan du ändå vara väl förberedd.
Framtida CFO:er behöver kunna visa ledarskap i förändringsprocesser och inspirera högpresterande team. Yrkesrollen förkroppsligar en dynamisk kultur, och anger en övertygande vision som hjälper till att navigera förändring – färdigheter som CFO:n traditionellt inte har eller historiskt uppmanats att odla.

I den digitala tidsåldern, kommer du som CFO behöva ny IT-kompetens – inte bara för att leda teknikdrivna förändringar inom finansiering – men också för att identifiera konsekvenserna av digitala affärsmodeller och tillväxtstrategier. Detta innebär att du som CFO behöver vara affärsorienterad och arbeta nära verksamheten.
När organisationer accepterar att CFO:n är en strategisk affärspartner, så måste rollen innefatta kommunikativa färdigheter. Kommunikativt ledarskap behövs för att förmedla nya insikter och kommer att bli en kärnkompetens för att kunna leda organisationer.

Dreamwork, som är ett rekryteringsföretag för tyngre chefer och specialister har på senare tid sett ett trendskifte i vad bolag och organisationer söker för typ av CFO. Nu eftersöks en mer komplett chef med ett stort kunnande inom ekonomiområdet. Förmågan att förstå affären och arbeta nära verksamheten för att lyckas är viktigare nu än tidigare. Du förväntas också vara en god ledare och en tydlig chef med starka kommunikativa färdigheter.

För att maximera chanserna till framtidens CFO-jobb är det viktigt att förstå hur professionella headhunters och rekryterare använder nya digitala tjänster som LinkedIn. Arbeta med din LinkedIn-profil, där över 2,5 miljoner svenskar har en profil, och använd nyckelord, med fördel tagna från min framtidsspaning ovan. Studera även annonser för att identifiera nyckelord och forma ditt digitala CV utifrån detta. Detta för att du ska vara sök- och ”hittbar” för de nyckelord som är viktiga för dina framtida jobb.

Utveckla nätverket

Var tydlig, konkret och lyft fram särskilda insatser. Om du är chef bör du skriva att du är en dokumenterat duktig chef och hänvisa gärna till personalundersökningar.
När du har en bra profil är nästa steg att utveckla nätverket. Gå med i de grupper och diskussionsforum på LinkedIn som är relevanta för den yrkesroll du skulle vilja ha. Ett relevant nätverk ökar ditt värde eftersom arbetsgivare ser den potentiella arbetstagarens nätverk som en tillgång. Men relevansen och kvaliteten på nätverket är viktigare än dess storlek. Även om fokus ligger på kvalitet är inte kvantiteten oviktig, en erfaren chef bör ha minst 500 kontakter och flertalet rekommendationer annars ringer varningsklockorna hos oss rekryterare. Både arbetsgivare och rekryterare reagerar också om det saknas omdömen på något kompetensområde. Saknar du rekommendationer kan ett enkelt sätt att få sådana vara att rekommendera andra alternativt be tidigare kollegor och chefer om rekommendationer.