CFO till industrikoncernen Berg Group, Stockholm

Berg Group | Stockholm | Sista ansökningsdag: 2021-08-13

Vi rekryterar nu en CFO till industrikoncernen Berg Group. Bolagsgruppen har global verksamhet med flera dotterbolag utomlands och söker nu en CFO för att fortsätta utveckla och förstärka den administrativa funktionen på huvudkontoret i Stockholm. I koncernen ingår industrigrupperna EMBA Group, Berg Wire Group samt Berg Property Group.

Som CFO får du en nyckelroll på huvudkontorets finansfunktion där du får möjlighet att bidra på olika sätt och vara ett viktigt bollplank till management. Du kommer att ansvara för koordineringen av underkoncerner och verksamhetsområden samt driva delar av koncernens bokslutsarbete inkl. konsolidering. Du kommer att hantera rutiner och policys kopplat till frågor om internkontroll, koncernmellanhavanden samt skatt. Du har erfarenhet att tolka IFRS-regelverket och har varit delaktig i olika typer av koncernrapportering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som CFO:

 • Koordinering och samordning av underkoncerner och verksamhetsområden
 • Framtagning av koncernens månads-, kvartals- och årsbokslut
 • Delta aktivt i arbetet med koncernens kvartalsrapporter och årsredovisningar
 • Administration av några mindre obemannade bolag i Berg Group.
 • Avstämningar mellan bolagen och koncernkonsolidering
 • Ansvarig för kontoplan för koncernens bolag
 • Planering för- och implementering av koncernredovisningsprinciper
 • Säkerställa god kvalitet i rapporteringen i enlighet med rapporteringskrav (IFRS och K3)
 • Kravställning och utveckling av rapporteringssystem (ERP samt konsolideringssystem)
 • Skatte- och momsfrågor kopplat till koncernen
 • Framtagande av rutiner, processer och policys kopplade till internkontroll


Kvalifikationer och erfarenhet:
Vi söker dig som är Civilekonom eller civilingenjör med ekonomisk inriktning med erfarenhet av koncernredovisning gärna från industri- eller revisionsföretag. Du har erfarenhet av att upprätta årsbokslut inklusive årsredovisningar liksom budgetar och prognoser. Du är van vid större affärssystem och du behärskar svenska och engelska både i tal och skrift.

Personliga egenskaper:
Det här är en internationell familjekoncern i förändring och utveckling och vi söker dig med vilja och förmåga att vara med och utveckla företaget tillsammans med koncernledningen och bygga för långsiktighet.

Du kommer att ingå i företagets innersta krets och behöver vara lösningsorienterad och flexibel med förmåga att kommunicera effektivt på olika nivåer och i olika sammanhang. Du attraheras av att arbeta självständigt med komplexa frågor på ledningsnivå och kan axla ett stort ansvar.

Placeringsort: Stockholm

Om företaget:
Företagsgruppen består av ett 20-tal bolag, har ca 350 anställda och omsätter ca 1,1 miljard SEK, med omfattande export.

I koncernen ingår industrigrupperna EMBA Group, Berg Wire Group samt Berg Property Group med fastighetsverksamhet med flera fastigheter bl. a. i centrala Stockholm. I en av dessa finns en pågående nyetablering av ett kontorshotell.

I denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Anette Wickholm på 070-712 9808. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28 juni. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)

 • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
 • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!

Ansök till denna tjänst: CFO till industrikoncernen Berg Group, Stockholm

Meritmind
About Meritmind 41 Articles
Meritmind utgår från CFO:ns ansvarsområde och hjälper till oavsett om du behöver utveckla era ekonomi- och styrprocesser, få stöd av en konsult under en period eller rekrytera in en ny medarbetare. Vill du dessutom vidareutveckla ditt team eller dig själv, så erbjuder vi ledarskapstjänster och möjligheter till kompetensutveckling via Meritmind Advance. Börjar det bli dags att se sig om efter ett nytt kvalificerat jobb inom ekonomi, är Meritmind också rätt ställe för dig.