CFO: Vad ska du göra när det är dags att gå vidare?

Favorit i repris från 2011-09-29.

– Först måste man få klart för sig varför personen inte vill jobba som CFO längre, säger Ronny Persson på rekryteringsföretaget Axadana.
– Enligt vår erfarenhet är de två främsta anledningen till att CFOer och ekonomichefer byter jobb om deras företag blir uppköpta av ett annat företag om man ser att den egna rollen kommer att förändras. Eller om deras företag flyttar geografiskt från till exempel södra till norra Sverige. Det är mer sällan någon tröttnar på yrket.

Ofta frågar de sökande efter en motsvarande tjänst på ett större företag eller med fler utmaningar än vad man har i dag. Eller så funderar man på en vd-roll.

– Som i allt annat går det trender i vad företaget söker efter. Ett tag stod personer med dubbla examen högt i kurs till vd-tjänsten. Andra perioder har man valt vd bland civilingenjörerna och därefter bland civilekonomerna. Just nu känns det som att det är individens kvalifikationer som avgör.

Vad fångar din uppmärksamhet när du letar efter kandidater till en rekrytering?
– Förutom kompetensen som efterfrågas för vd-rollen kanske någon dessutom sitter på branschspecifik kompetens som skulle passa för företaget. Vi tittar även på personligheten, om kandidaten till exempel kan ta tag i konkreta frågor som behandlas i ledningsgruppen. Och då en CFO har jobbat i ett antal årgår vi givetvis tillbaka till referenserna.

– Många är intresserade av att byta brasch när de byter jobb, de flesta är nyfikna och välkomnar nya erfarenheter. Givetvis med undantag.
Ett sådant exempel kan vara om branschen känns ointressant för kandidaten. Och i vissa fall om företaget visar röda siffor.

– Att hitta en CFO till ett företag som behöver lägga om kursen helt för att förbättra resultatet är svårt. De flesta tackar nej. I huvudsak för att CFOn inte kan påverka siffrorna utan hjälp från den operativa ledningen.
Situationen kan vara den omvända för en ny vd som då får tillfälle att visa vad han eller hon går för.
– Ett undantag som kan få en ny CFO att tacka ja till ett företag som visar röda sifforor är om det samtidigt sker en större omorganisation i ledningen.

Hur ser karriärsmöjligheterna ut i dag?
– Fortsatt goda. Alla aktiebolag måste enligt lag ha en vd. Byter man ut den gamla måste man ta in en ny. I alla större företag har man en ekonomichef. Men kraven kan komma att höjas efterhand. Nya utmaningar med tuffa lågkonjunkturer och nya konkurrenssituationer inom en viss bransch kommer hela tiden att uppstå och då gäller det att vara kreativ och operativ på rätt sätt och möta framtiden.

Avslutningsvis är det viktigt för CFO med ambitioner att bli vd att vara synlig i organisationen och kunna tala med medarbetarna på olika nivåer. Att kunna göra siffror tydliga och kunna förklara orsak och verkan, och vad medarbetarna kan tillföra verksamheten. Att man kan konkretisera och inspirera.

Ronny Persson, Axadana, anlitas vanligen av företag inom it, retail och logistik. Svaren speglar företagets erfarenheter av detta verkningsområde.