CFO:er hoppas på samarbeten och billigare lån

Rapporten The New Deals, om hur storföretag arbetar efter recessionen involverar 193 respondenter från storbolags ledningar i Europa, Nordamerika och Asien. Peter Lugli är "senior director of working capital management and business development" på företaget Ariba som tillsammans med CFO Research Services står bakom studien.

Vad tycker du är det mest förvånande resultatet i rapporten?

– En fortsatt stark fokusering på working capital var ju förväntad, med tanke på den nya finansiella situationen. Det som var förvånande var kombinationen av säkerhet och ombytlighet i synen på framtiden. Nästan 60 procent av ledarna inom finans i studien svarade att de hade ökade förhoppningar på framtida resultat, samtidigt som 46 procent av respondenterna förväntade sig större omställningar under de kommande åren. Det kan verka motsägelsefullt, men det innebär att finanschefer känner sig bättre informerade om det som komma skall, de förväntar sig ett dynamiskt klimat, så de behöver förbereda sig på att snabbt och effektivt kunna agera på de kommande förändringarna.

Många av de svarande angav att de skapat tätare samarbeten med andra företag, exempelvis leverantörer, kommer de att hålla i framtiden? Och vad innebär det i så fall för det globala affärsklimatet?

– Vår erfarenhet är att företag som bygger nära samarbeten med sina partners tenderar att stärka sitt samarbete över en längre tid, vilket inte bara hjälper dem att hantera snabba svängningar utan också kan bli en konkurrensfördel. Vi förväntar oss ett framtida globalt klimat som är närmare sammanlänkat, mer samarbetsvilligt och mer lättpåverkat än någonsin tidigare, när marknadsledare investerar i att avskaffa papperskommunikation och automatisera interaktionen med sina affärspartner.

CFO:er verkar hoppas på lägre kostnad för finansiering, är det troligt att det kommer att vara i längden?

– Rapporten visar att lägre kostnad för finansiering skulle ge de största fördelarna för relationen mellan de stora bolagen och deras huvudbanker. Även om vi inte kan förutsäga den framtida kostnaden för finansiering så indikerar det faktum att ”kostnad för finansiering” bedömts som viktigast för att förbättra relationen till bankerna att ökade kostnader skulle vara en påfrestning för deras relation. (Se diagrammet nedan).


Klicka på bilden för en större version. Faktorer för att förbättra relationer till bankpartner. Källa: The New Deals

Utifrån slutsatserna i studien, vilka trender ser du inför framtiden?

– Studien visade att företag som hade investerat i teknik och lösningar för att kunna samarbeta med sina affärspartner upplevde att de var bättre rustade för att kunna rida ut oroligheterna i framtiden. De teknikkunniga företagen kände sig säkrare inför framtiden, hade bättre relationer med sina partners och upplevde att de hade säkrare verktyg för att göra prognoser. Vi förväntar oss att trenden mot mer fokus på teknikkunnande kommer att fortsätta.