CFO:er i börsnoterade bolag inte nöjda med budget- och prognosarbetet

CFO:er på börsnoterade bolag är mindre nöjda med hur planering, budget och prognos fungerar än CFO:er i offentligt finansierade verksamheter. Det visar en studie av KMPG som baseras på intervjuer med knappt 200 beslutsfattare inom ekonomifunktionen på svenska bolag.

– Börsnoterade bolag får direkt feedback från marknaden när prognoser slår fel vilket ställer höga krav på att löpande göra så exakta prognoser som möjligt, en utmaning för många. I offentlig sektor fungerar ofta budgetarbetet bra men tar lång tid. Vi ser tydligt hur standardisering av processer och masterdata ger bättre fungerande processer för budget och prognos. De som är nöjda med planering och prognos har bra systemstöd och tydliga riktlinjer för arbetet, säger Christina Kristensson.

Närmare en femtedel, 18 procent, av de börsnoterade bolagen tycker att planering, budget och prognos är en utmaning. Det är en betydligt större andel än bland icke-noterade bolag och offentligt finansierade verksamheter. Endast var tjugonde, 5 procent, offentligt finansierad verksamhet tycker att dessa områden är en utmaning.

En annan studie av KPMG från 2012 visar emellertid att börsnoterade bolag har hög kvalitet och standardisering i processer, masterdata och system oftare än vad som är fallet i offentlig sektor.