CFO:er i offentlig sektor tar digitaliseringen med ro

Inte ens en av tio ekonomidirektörer i kommuner, regioner och myndigheter känner sig oroade av den kommande digitaliseringen.

Den digitala transformationen kan innebära stora förändringar för ekonomifunktionen, men inom offentlig sektor är självförtroendet gott när det gäller den egna förmågan att hantera det kommande förändringsarbetet.

För när Visma frågade 279 ekonomidirektörer i offentlig sektor så var det bara 6,5 procent av de svarande som sa att de kände oro inför den förändringsresa som digitaliseringen av ekonomifunktionen innebär.

Så det ser bra ut inför framtiden, men på Visma vill man ändå lyfta ett varningens finger.

— Det är i grunden positivt att så få är oroade över digitalisering eftersom oro i sig inte löser några problem. Men det är samtidigt bekymmersamt eftersom det finns en viss risk för att avsaknaden av oro kan vara ett tecken på okunskap, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

När ekonomidirektörerna får frågan om hur mycket insikt de har i hur ökad automatisering påverkar ekonomifunktionens processer, arbetssätt och roller är det bara 17,9 procent som uppger att de har stor kunskap om detta. 72 procent anser att de har lite kunskap inom området och 10,3 procent tycker inte att de har särskilt mycket kunskap alls om förändringarnas effekter.

Trots eventuellt lite svaga kunskaper på sina håll så är ekonomidirektörerna inte rädda för att genomföra nödvändiga förändringar. Hela 95 procent menar att de har modet att överge nuvarande arbetssätt till förmån för standardiserade ekonomiprocesser som är mer effektiva.