CFO:er oroliga över makroekonomi

Många vd:ar anser att företagets kunder har större inflytande på företagets strategi än vad företagets egna styrelse har. Det visar en global studie av IBM som lanserades i mitten av december. Totalt deltog över 4000 vd:ar och höga chefer – CIO:er, CFO:er, marknadschefer, personalchefer och logistikchefer – från hela världen, varav ett hundratal från Norden.

Enligt studien spelar också teknik och teknisk utveckling allt större roll för företag globalt. Sett till yttre faktorer är teknik den kraft som vd:ar idag anser har störst inflytande på den egna organisationens framtid. Det kan jämföras med resultaten från motsvarande undersökningar 2004 och 2006 då socio- respektive makroekonomiska faktorer ansågs ha störst påverkan på organisationens framtid och strategier.

Hur de yttre faktorerna värderas varierar inom ledningsgruppen beroende på befattning och ansvarsområde. Medan vd:ar tycker att teknik har störst inflytande på verksamheten oroar sig CIO:er, marknadschefer och logistikchefer mest över marknadsfaktorer. CFO:erna i sin tur anser att makroekonomiska faktorer är de yttre krafter som har störst påverkan på affären och verksamheten.
 
Av studien framgår även att företag som är framgångsrika har ett närmare samarbete med sina partner, leverantörer och medarbetare än vad mindre framgångsrika konkurrenter har. Kopplingen mellan framgång och nära samarbeten är också större i Norden än internationellt.

En CFO-specifik version av rapporten att publiceras i januari.