CFO:n får en viktigare roll i IT-investeringar

Vilken roll spelar CFO:n när det gäller it-investeringar? Enligt en undersökning är ekonomichefer den grupp som är mest engagerade i it-frågor bland beslutsfattare. Dessutom är det CFO:ns medarbetare som är bäst på att använda systemen fullt ut.

Undersökningen har gjorts av TNS Sifo på uppdrag av TDC Sverige bland 500 beslutsfattare inom privat sektor. Deltagarna i undersökningen fick svara på frågor om vad som är viktigt när de väljer it-system.

74 procent av ekonomicheferna i undersökningen uppger att de framfört konkreta krav på hur it-systemen bör fungera. Ekonomicheferna är därmed den mest engagerade beslutsfattargruppen inom den privata sektorn. I genomsnitt är det 64 procent som är engagerade. Lägst siffra har chefer med affärsansvar och HR-chefer.

Ekonomicheferna är även den chefsgrupp som är bäst på att framföra önskemål om specifika it-lösningar – 42 procent av CFO:erna säger att de gör det, jämfört med genomsnittet på 30 procent.

Jan-Erik Svensson, CFO på TDC Sverige, är inte förvånad över resultaten och menar att en av finansfunktionens viktiga roller är att påverka process- och systemutvecklingen.

– Väl fungerande systemstöd är en förutsättning för en modern ekonomifunktion. Controllers och ekonomer har breda kontaktytor runt om i organisationen och är ofta inblandade i processförbättringsarbetet som också ställer krav på it-utveckling, säger Jan-Erik Svensson.

Undersökningen visar även att ekonomichefernas engagemang har lett till att deras avdelningar har högst it-mognad. Sju av tio medarbetare på de privata företagens ekonomiavdelningar kan jobba fullt ut effektivt i företagets it-system. Det är betydligt bättre än snittet på 56 procent. Lägst siffror uppger vd och vice vd, i den gruppen svarar endast 43 procent att de kan arbeta fullt ut effektivt i systemen.

De som deltog i undersökningen är personer med befattningarna vd, vice vd, ekonomichef, personalchef, it-chef, marknadschef, inköpschef, försäljningschef, produktionschef samt chef med affärsansvar.