CFO:n litar inte på sina siffror

Enligt en undersökning av programvaruföretaget Adra Match litar endast 28 procent av amerikanska och europeiska finanschefer på sina egna rapporterade siffror. Studien genomfördes i vintras och baseras på intervjuer med närmare 400 anställda, varav 83 procent CFO:er, ekonomichefer och controllers, på finansavdelningar i Europa och USA.

Cirka 90 procent av de som deltagit i undersökningen uppger att de gör månadsbokslut. Det är dock endast 39 procent av respondenterna som anser sig vara nöjda med kvaliteten i rapportprocessen. Undersökningen visar även att personalen tror mindre på siffrorna än den högsta ledningen.

– Det är anmärkningsvärt att 30 procent av cheferna, det vill säga CFO:er, controllers, finansdirektörer, litar på siffrorna jämfört med bara 15 procent av den övriga personalen på finansavdelningen. Eftersom personalen har närmare kontakt med siffrorna väcker detta en del frågor om skillnaden i svaren, säger Martin Thunman, vd på Adra Match i en kommentar.

Studien visar även på en del skillnader mellan USA och Europa. I USA litar 34 procent på de rapporterade siffrorna jämfört med 23 procent av de ekonomianställda i Europa.

En anledning till detta kan vara kortare tidsfrister i Europa, vilket resulterar i minskad kvalitet på siffrorna och ökad risk för missar. I Europa stänger nämligen 73 procent böckerna inom sex dagar, till skillnad från i USA, där endast drygt hälften gör det.